התבוננות אל המעבר: פיתוח המודעות והפסיכולוגיה של התודעה