"הקוד האנושי" – חינוך אינטגרטיבי מאחד

הוראה מותאמת בשפה – קריאה, כתיבה והבנת הנקרא

מנחי קבוצות במערכת החינוך