הסכם מכללות – תשפ"א תקופת קורונה

מכללות – הסכם למידה מרחוק

הסכם לעובדי ההוראה במכללות האקדמאיות לחינוך

הסכם קב"סים