סקר דעת הקהל בקרב מורי ישראל
סקר דעת הקהל בקרב מורי ישראל

סקר דעת הקהל בקרב מורי ישראל

מערכת "פנים" ערכה סקר דעת קהל בקרב  600 מורים במערכת החינוך. הסקר בדק את עמדות המורים בשאלות החינוך בארץ ומעמד המורה. הממצא הבולט: בעיות אלימות ומשמעת הן הנושא המטריד את המורים היום יותר מכל נושא אחר, ורובם חשים שאין להם כלי התמודדות

להלן תוצאות הסקר, ובעקבותיהם תגובות של אנשי חינוך וציבור.

הערה: תאריך עריכת הסקר: פברואר 2003. טעות הדגימה: 4%

 

רפי סמית, אולגה פניאל

 

מאפייני רקע של המדגם

 

לוח 1: שלב חינוך 

כלל המדגם

 

14%

גננות

54%

חינוך יסודי

30%

חינוך על יסודי

2%

אולפנים + סמינר

 

לוח 2: מגזר

כלל המדגם

 

74%

כללי

26%

דתי

 

לוח 3: אזור

כלל המדגם

 

14%

צפון

11%

חיפה

30%

מרכז

19%

ת"א

10%

ירושלים

16%

דרום

 

 

לוח 4: תפקיד

כלל המדגם

 

35%

מורה מחנך/ת

33%

מורה מקצועי/ת

16%

מנהל / סגן מנהל / רכז/ת

2%

יועץ/ת

11%

גננת

3%

מסרב/ת לענות

 

 

לוח 5: מגדר

כלל המדגם

 

92%

נשים

8%

גברים

 

 

לוח 6: גיל

כלל המדגם

 

41%

עד 39

36%

49-40

22%

50 ומעלה

1%

מסרב/ת לענות

 

לוח 7: ותק ההוראה

כלל המדגם

 

30%

עד 10 שנים

37%

20-11

32%

21 ומעלה

1%

מסרב/ת לענות

 

 

סיכום הממצאים

 

האם המורים מרוצים מסביבת עבודתם?

·           90% מהנשאלים ציינו שהם מרוצים ממקום עבודתם

·           80% מרוצים מההנהלה 

·           81% מרוצים מרמת הלימודים

 

הבעיות העיקריות של המורים שצוינו הן:

·           מעמד המורה בחברה. בעיה זו בולטת יותר בקרב המורים בסמינרים/אולפנים ובקרב המנהלים/יועצים ובמגזר הכללי. 

·           שחיקה לאורך זמן. השחיקה גבוהה יותר ככל שהמורה מבוגר יותר וותיק יותר.

·           גובה השכר של המורים. הבעיה קשה יחסית בקרב המורים עם ותק נמוך יותר.

 

מה עשוי לתרום לשיפור מעמד המורה?

·           התשובה הבולטת היא: הרחבת סמכויות המורים בענייני משמעת.

 

בעיות של מערכת החינוך

 הדברים העיקריים שצוינו הם:

·           בעיות אלימות ומשמעת. נושא זה בולט במיוחד בקרב המורים שעובדים עד 10 שנים, מה שמצביע על כך שזו בעיה יחסית חדשה, לפחות בהיקף הנוכחי.

·           מעמד המורה ושכר המורה. נושא זה בולט בקרב המורים היסודיים והעל יסודיים, ובקרב המורים הוותיקים.

·           צפיפות,  מספר התלמידים בכיתה. נושא זה בולט במיוחד במגזר הכללי לעומת המגזר הדתי.

 

במדרג השני צוינו מספר בעיות נוספות. ביניהן:

חוסר בתקציבים, במיוחד בקרב המורים הצעירים יותר ובקרב המורים היסודיים

מעורבות יתר של ההורים, נושא זה בולט במיוחד בקרב הגננות

חינוך לערכים, נושא זה בולט יותר במגזר הדתי.

 

 עמדות המורים בנושאים לימודיים ואדמיניסטרטיביים

·           מרבית המורים תומכים בתוכנית ה"ליבה".

·           הרוב המכריע חושבים שהמורים צריכים להיות מעורבים במדיניות משרד החינוך.

·           הרוב המכריע חושבים שבתי הספר צריכים להקדיש יותר זמן לנושאים החברתיים. קרוב ל60%- חושבים שיש להקדיש יותר זמן לנושאים אקטואליים, במיוחד המורים העל יסודיים.

·           7 מכל 10 מורים תומכים בניהול עצמי של בתי הספר. יחסית, הנושא פחות במגזר הדתי.

הרוב המכריע של המורים חושבים שאם הניהול העצמי  ימומש הם יהיו הרבה יותר מעורבים בניהול בית הספר.

·           מרבית המורים תומכים בפתיחת אזורי הרישום.

·           מרבית המורים תומכים בפתיחת בתי ספר ייחודיים.

·           בנושא פתיחת בתי ספר בבעלות פרטית המורים חלוקים; הגננות נוטות להתנגד יותר.

·           שני שלישים תומכים בשילוב תלמידי חינוך מיוחד בכיתות הרגילות, והתמיכה בולטת במיוחד בקרב הגננות ואילו ההתנגדות בקרב המורים העל יסודיים.

·           לגבי רמת המעורבות של הורים בנעשה בבית הספר המורים חלוקים. שיעור דומה מציין שצריכים להיות מעורבים "פחות"  או "יותר", וההתנגדות ניכרת בקרב הגננות. שיעור החושבים שהורים צריכים להיות מעורבים יותר גבוה יחסית בקרב המורים המבוגרים והוותיקים יותר ובקרב הגברים.

·           אחד הממצאים הבולטים בסקר היא הטענה של 90% מהמורים, שההורים אינם מבינים עד כמה עבודתם קשה.

 

בעיות אלימות ומשמעת

נראה כי זה נושא  רגיש. מרבית המורים, 3 מכל 4,  ציינו שבית הספר שבו הם עובדים מתמודד טוב עם בעיות אלימות ומשמעת.  יחד עם זאת, שני שלישים מהמורים ציינו שאין להם די כלים וידע להתמודד עם בעיות אלה. בדיקה נוספת הראתה כי בקרב אלו שציינו שבבית הספר מתמודדים "די טוב" עם בעיות אלו, שני שלישים ציינו שלמורים אין די כלים וידע להתגבר על הבעיה. ממצא זה מרמז כי קיימת כנראה "רצייה חברתית" בנושא זה, וחשוב  לחזק ולתת למורים יותר כלים להתמודד עם הבעיה.

 

מרבית המורים חושבים כי העדר הסמכות של הורים כלפי ילדיהם גורמת לבעיית אלימות. במדרג השני צוין "העדר אמצעי ענישה בידי המורים". דבר זה צוין יחסית יותר גם בקרב אלו שציינו שבית הספר שלהם מתמודד "די טוב" עם בעיות אלימות - הוכחה נוספת לכך שהמצב כנראה יותר בעייתי מכפי שהוא משתקף בתשובות.

 

עמדות המורים כלפי השכר והמקצוע שלהם באופן כללי

שכר המורים הוא נקודת התורפה של המקצוע. 3 מכל 4 מורים ציינו שהם לא מרוצים משכרם. שיעור הלא מרוצים בולט יותר בקרב המורים היסודיים והמחנכים.

יחד עם זאת, 8 מכל 10 מורים ציינו שהם גאים להיות מורים. אחוז זה גבוה יחסית בקרב הגננת ובמגזר הכללי לעומת הדתי, ונמוך יחסית בקרב המורים העל יסודיים.

56% מהמורים ציינו שימליצו לצעירים לבחור במקצוע ההוראה ו36%-  שלא ימליצו. הנכונות להמליץ גבוהה יחסית בקרב המורים העל יסודיים ובמגזר הדתי, וגם בקרב המנהלים/יועצים.

אחד הממצאים החשובים הוא שבקרב אלו שציינו שהם גאים במקצוע שלהם, כמעט 70% ימליצו לצעירים על המקצוע, ובקרב אלו שאינם גאים (למרות שהקבוצה קטנה יחסית - 17%) התמונה הפוכה: כ70%- ציינו  ש"לא ימליצו". זו הוכחה נוספת לכך שחשוב  מאוד להעלות את מעמד המורה בחברה.

 

פירוט הממצאים

מקום העבודה

לוח 8: באופן כללי, באיזו מידה את/ה מרוצה או לא מרוצה ממקום עבודתך, כלומר - מבית הספר שבו את/ה מלמד/ת?

כלל המדגם

 

90%

58%

מרוצה מאוד

32%

די מרוצה

8%

5%

לא כ"כ מרוצה

3%

לא מרוצה

2%

לא הביעו דעה

 

9 מכל 10 ציינו ש"מאוד + די"  מרוצים.

·           שביעות הרצון גבוהה מהממוצע  בקרב המורים באולפנים/ סמינרים  (79% "מאוד מרוצה")

·           לא נמצאו הבדלים בין המורים ביתר שלבי החינוך - גננות, החינוך היסודי והעל יסודי.

·           השיעור שציין "מאוד מרוצה" גבוה יותר במגזר הדתי מאשר במגזר הכללי - 69% לעומת 55% בהתאמה.

שיעור ה"מאוד מרוצה" גבוה  יחסית בקרב המנהלים / סגנים / יועצים - 69%.

לא נמצאו הבדלים משמעותיים בניתוח לפי יתר המשתנים - מגדר, גיל, ותק ואזור.

 

ההנהלה

לוח 9: באיזו מידה את/ה מרוצה או לא מרוצה מתפקוד הנהלה בבית-הספר שבו את/ה מלמד/ת?

כלל המדגם

 

45%

מרוצה מאוד

80%

35%

די מרוצה

14%

8%

לא כ"כ מרוצה

6%

לא מרוצה

6%

לא הביעו דעה

 

התקבלה שביעות רצון גבוהה - 8 מכל 10 ציינו ש" מאוד + די " מרוצים. 

·           שביעות הרצון נמוכה יחסית בקרב המורים העל יסודיים (22% לא מרוצים) ולא נמצאו הבדלים נוספים.

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי יתר המשתנים: מגזר, מגדר, גיל וותק.

 

רמת הלימודים

לוח 10: באיזו מידה את/ה מרוצה או לא מרוצה מרמת הלימודים בבית הספר שבו את/ה מלמד/ת?

כלל המדגם

 

41%

מרוצה מאוד

40%

די מרוצה

10%

81%

8%

לא כ"כ מרוצה

2%

לא מרוצה

9%

לא הביעו דעה

 

התקבלה שביעות רצון גבוהה - 8 מכל 10 ציינו שמרוצים.

שביעות הרצון נמוכה יחסית בקרב המורים העל יסודיים (17% לא מרוצים) ולא נמצאו הבדלים נוספים. כמו כן, שביעות רצון  נמוכה יחסית בקרב המנהלים/סגנים/יועצים (14% לא מרוצים).

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי יתר המשתנים: מגזר, מגדר, גיל וותק.

 

בעיות המורים

לוח 11: מבין הנושאים הבאים, מהי לדעתך הבעיה הקשה ביותר של המורים כיום? (הנושאים הוקראו ברוטציה)

כלל המדגם

 

31%

מעמד המורה בחברה

27%

שחיקה לאורך שנים

22%

גובה שכר המורים

7%

תנאי העבודה בבתי הספר - צפיפות, אין מיזוג, מעט הפסקות וכו'

6%

מעורבות והתערבות הורים

3%

רמת ההכשרה המקצועית

1%

קשר עם מורים אחרים / עבודת צוות בבית הספר

2%

משהו אחר שמציין/ת

1%

לא הביעו דעה

·          

במדרג הראשון צוינו 3 נושאים:

מעמד המורה

שחיקה לאורך  שנים

גובה שכר המורים

·           יתר הנושאים צוינו בשיעורים נמוכים בלבד - 7% או פחות.

·           "מעמד המורה בחברה" צוין בשיעורים יחסית גבוהים בקרב מורי אולפנים וסמינרים - 43%.

·           "שחיקה לאורך שנים" צוינה בשיעורים יחסית גבוהים בקרב הגננות (43%).

·           "תנאי העבודה בבתי הספר" (צפיפות, אין מיזוג, מעט הפסקות וכו') צוינו בשיעורים יחסית גבוהים בקרב המורים באולפנים/סמינרים (21%).

"מעמד המורה בחברה" צוין בשיעורים גבוהים יותר במגזר הכללי מאשר במגזר הדתי (35% לעומת 19% בהתאמה) ולא נמצאו הבדלים נוספים.

·           השיעור  שציין "שחיקה לאורך שנים" הולך וגדל עם ותק ההוראה, מ21%- בקרב אלו שעובדים עד 10 שנים ל 33%- בקרב אלו שעובדים מעל 21 שנה.

·           השיעור שציין "גובה שכר המורים" גבוה יותר בקרב אלו שעובדים עד 10 שנים (30%) מאשר בקרב אלו שעובדים 21 שנה או יותר (16%). 

·           השיעור שציין "מעמד המורה" גבוה יחסית בקרב המנהלים /סגנים /יועצים - 43%.

·           השיעור שציין "גובה של שכר המורה" גבוה יותר בקרב המורים המחנכים והמורים המקצועיים (26%-22%) מאשר בקרב היועצים והגננות (כ 15%-).

 

מה הכי נחוץ למורים

לוח 12: מבין הנושאים הבאים, מהו לדעתך הדבר שהכי נחוץ למורים כיום?

כלל המדגם

 

45%

שעות משרה שיוקדשו לפיתוח תהליכים בית-ספריים ולא רק להוראה

35%

אפשרות קידום מוגדרת בתפקידים ולא רק לפי ותק והשכלה

13%

קוד של אתיקה מקצועית

7%

לא הביעו דעה

 

·           45% ציינו "שעות משרה שיוקדשו לפיתוח תהליכים בית-ספריים ולא רק להוראה".

שיעור קצת יותר נמוך, 35%, ציינו "אפשרות קידום מוגדרת בתפקידים ולא רק לפי ותק והשכלה".

·           הנושא של "קוד של אתיקה מקצועית" צוין בשיעורים נמוכים יותר  - 13% בלבד. 

·           הנושא "שעות משרה שיוקדשו לפיתוח תהליכים בית-ספריים ולא רק להוראה" חשוב  יותר למורים היסודיים והעל יסודיים (כ50%-).

·           הנושא "אפשרות קידום מוגדרת בתפקידים ולא רק לפי ותק והשכלה" חשוב יחסית יותר לגננות (55%).

·           הנושא "קוד של אתיקה מקצועית" חשוב יחסית יותר למורים בסמינרים / אולפנים (29%).  

הנושא "שעות משרה שיוקדשו לפיתוח תהליכים בית-ספריים ולא רק להוראה" צוין בשיעורים גבוהים יותר בקרב המגזר הדתי מאשר בקרב המגזר הכללי (55% לעומת 41% בהתאמה). 

 

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי משתני רקע נוספים - מגדר, גיל וותק ההוראה.
מה  יתרום למעמד המורה

לוח 13: מבין הנושאים הבאים, מהו לדעתך הגורם שעשוי לתרום במידה  הרבה ביותר לשיפור מעמד המורה?

כלל המדגם

 

45%

הרחבת סמכויות המורים בענייני משמעת

19%

הסכמה על קוד של אתיקה מקצועית

14%

ניהול עצמי של בתי הספר

10%

הגבלת מעורבות ההורים בביה"ס

7%

משהו אחר שמציין/ת

5%

לא הביעו דעה

 

·           בולט הנושא "הרחבת סמכויות המורים בענייני משמעת" - 45%.

·           יתר הנושאים צוינו בשיעורים נמוכים יותר, והבולט שבהם "הסכמה על קוד של אתיקה מקצועית" (19%).

השיעור שציין "ניהול עצמי של בתי הספר" גבוה יחסית בקרב המורים העל יסודיים (21%)

ולא נמצאו הבדלים נוספים.

השיעור שציין "הסכמה על קוד של אתיקה מקצועית" גבוה יותר במגזר הכללי מאשר בקרב המגזר הדתי (20% לעומת 13% בהתאמה) ולא נמצאו הבדלים נוספים.

 

 

 

בעיות  מערכת החינוך

לוח 14: מבין הנושאים הבאים, מהי לדעתך הבעיה הקשה ביותר של מערכת החינוך היום? ומהי הבעיה השנייה ? ומהי השלישית? (הנושאים הוקראו בסדר משתנה)

סה"כ 3 דברים

ציין/ה

שני-שלישי

ציין/ה ראשון

 

74%

26%

48%

בעיות אלימות ומשמעת

56%

42%

14%

מעמד המורה / שכר המורים

50%

31%

19%

צפיפות - מספר התלמידים בכיתה

22%

18%

4%

חוסר בתקציבים

19%

17%

2%

מעורבות הורים בנעשה בבית הספר

15%

10%

5%

חינוך לערכים

13%

11%

2%

הרמה המקצועית של המורים

13%

12%

1%

התנאים הפיזיים בבתי הספר

11%

9%

2%

הקשר בין משרד החינוך לבתי הספר

11%

9%

2%

העדר גיבוי למורים מצד משרד החינוך

2%

2%

0%

יחסים בין קבוצות אוכלוסייה שונות

1%

1%

0%

האקלים / האווירה בבית הספר

-

1%

0%

משהו אחר שמציין/ת 

-

12%

1%

לא הביעו דעה

 

·           במדרג הראשון  צוין "בעיות אלימות ומשמעת"  - 74% (בולט מאוד כנושא ראשון).

·           במדרג השני צוינו שני נושאים - "מעמד המורה / שכר המורה" ו"צפיפות - מספר התלמידים בכיתה" - 56%-50% (בולטים כנושא שני).

·           יתר הנושאים צוינו בשיעורים נמוכים יותר - "חוסר בתקציבים" (22%), "מעורבות הורים"
 (19%), "חינוך לערכים" (15%) וכו'.

·           השיעור שציין את "מעמד המורה/שכר המורה" גבוה יותר בקרב המורים היסודיים והעל יסודיים (קרוב ל60%-)  מאשר בקרב האחרים. 

·           לא נמצאו הבדלים בשיעור שציין את "בעיות אלימות ומשמעת" ואת נושא "הצפיפות".

·           השיעור שציין "חוסר בתקציבים" גבוה יחסית בקרב המורים היסודיים (28%).

·           השיעור שציין את "מעורבות ההורים" גבוה יחסית בקרב הגננות (26%). 

·           השיעור שציין "צפיפות - מספר התלמידים בכיתה" גבוה יותר במגזר הכללי מאשר במגזר הדתי - 54% לעומת 38% בהתאמה. 

·           השיעור שציין "חינוך  לערכים" גבוה יותר במגזר הדתי  מאשר במגזר הכללי - 22% לעומת 12% בהתאמה.

·           "בעיות אלימות ומשמעת" צוינו בשיעורים גבוהים יותר בקרב המורים שעובדים עד 10 שנים (81%) וזה מצביע על כך שהבעיה אופיינית יותר לשנים האחרונות. 

נושא "חוסר התקציבים" צוין יחסית יותר בקרב המורים עם ותק עד 10 שנים
(31%).

·           נושא "מעמד המורה" צוין יותר ככל שהמורה ותיק יותר - 51% בקרב אלו שעובדים עד 10 שנים, לעומת 60% בקרב אלו שעובדים 21 שנה או יותר.

·           "התנאים הפיזיים"  ו"חוסר בתקציבים"  צוינו בשיעורים יחסית גבוהים בקרב המורים הצעירים (עד גיל 39%).

·           "מעמד המורה" צוין בשיעורים יחסית גבוהים בקרב המורים המבוגרים (גילאי 50 ומעלה).

 

 

תוכנית ה"ליבה"

לוח 15: משרד החינוך גיבש תוכנית לימוד בסיסית ("תוכנית ליבה") משותפת ומחייבת לכל המגזרים, אשר כוללת מספר מקצועות יסוד: מדעים (כולל מתימטיקה) ,שפת אם (עברית, ערבית), אנגלית ומקצועות היהדות. האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת לתוכנית זו?

כלל המדגם

 

72%

32%

תומך/ת מאוד

40%

די תומך/ת

12%

7%

די מתנגד/ת

5%

מאד מתנגד/ת

16%

לא הביעו דעה

 

מרבית המורים, 7 מכל 10 ציינו ש"מאוד + די" תומכים בתוכנית "ליבה". לא נמצאו הבדלים משמעותיים בניתוח לפי משתני רקע שונים - שלב חינוך, מגזר, תפקיד, ותק וגיל.

 

מדיניות משרד החינוך

לוח 16: באיזו מידה, לדעתך, מורים צריכים להיות מעורבים ולהשפיע על מדיניות משרד החינוך בנושאים כגון: סטנדרטים, תוכניות לימוד, חינוך ערכי ועוד?

כלל המדגם

 

95%

62%

במידה רבה מאוד

4%

33%

במידה די רבה

3%

במידה מעטה

1%

לא צריכים להיות מעורבים

1%

לא הביעו דעה

 

הרוב המכריע הסכימו - 95%.

לא בוצע ניתוח לפי משתנים שונים כי כל המרואיינים כמעט הסכימו לדעה.

 

עיסוק בנושאים חברתיים

לוח 17: האם לדעתך בתי הספר צריכים לעסוק בנושאים חברתיים כגון: פערים חברתיים, יחסים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, צבא וחברה יותר או פחות מכפי שהם עוסקים היום?

כלל המדגם

 

82%

צריכים לעסוק יותר בנושאים חברתיים

13%

צריכים לעסוק בנושאים חברתיים כמו היום

3%

צריכים לעסוק פחות בנושאים חברתיים

2%

לא הביעו דעה

 

התמונה ברורה - 8 מכל 10 ציינו שצריכים לעסוק יותר בנושאים חברתיים.

לא בוצע ניתוח לפי משתנים שונים מאחר שכמעט כל המרואיינים הסכימו לדעה.

 

עיסוק נושאים אקטואליים

לוח 18: האם לדעתך המורים צריכים להקדיש יותר או פחות זמן להתייחסות לנושאים אקטואליים המופיעים בחדשות ובתקשורת?

כלל המדגם

 

59%

צריכים להקדיש לכך יותר זמן

33%

צריכים להקדיש לכך זמן כמו היום

5%

צריכים להקדיש לכך פחות זמן

3%

לא הביעו דעה

 

·           קרוב ל60%- ציינו שיש להקדיש יותר זמן, 33% נוספים - שיש להקדיש זמן כמו היום.

·           שיעור נמוך  מאוד ציין שיש להקדיש פחות זמן.

·           השיעור שציין ש"צריכים להקדיש לכך יותר זמן" גבוה יחסית בקרב המורים
העל יסודיים  (70%).

·           השיעור שציין ש"צריכים להקדיש לכך זמן כמו היום " גבוה יחסית בקרב המורים
 היסודיים  (39%) ובקרב המורים בסמינרים /אולפנים (43%).

·           השיעור שציין ש"צריכים להקדיש לכך פחות זמן" גבוה יחסית בקרב המורים
 בסמינרים /אולפנים (14%).

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי מגזר ולפי תפקיד המרואיין/ת.

 

ניהול עצמי

לוח 19: משרד החינוך פועל כיום במגמה ליישם ניהול עצמי של בתי הספר. האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת למגמה זו?

כלל המדגם

 

69%

36%

תומך/ת מאוד

33%

די תומך/ת

18%

8%

די מתנגד/ת

10%

מאד מתנגד/ת

13%

לא הביעו דעה

 

רובם תומכים, אך 18% ציינו שמתנגדים.

השיעור שציין "שמתנגד" לניהול עצמי גבוה יותר במגזר הדתי מאשר במגזר הכללי - 26% לעומת 15% בהתאמה.

השיעור  שציין ש"מאוד תומך" גבוה יותר בקרב הגברים מאשר בקרב הנשים - 55% לעומת 35% בהתאמה.

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי משתני רקע נוספים - שלב חינוך, תפקיד, גיל וותק ההוראה.

 

לוח 20: במידה ואכן תמומש המגמה של ניהול עצמי של בתי הספר, באיזו מידה, לדעתך, המורים בבית הספר צריכים להיות מעורבים ולהביע את דעתם לגבי האופן שבו בית הספר יתנהל?

כלל המדגם

 

5%

90%

54%

מעורבים במידה רבה מאוד

36%

מעורבים במידה די רבה

4%

מעורבים במידה מעטה

1%

כמעט או כלל לא צריכים להיות מעורבים

5%

לא הביעו דעה

 

9 מכל 10 ציינו שאם תמומש המגמה של ניהול  עצמי של בתי הספר, המורים צריכים להיות מעורבים יותר בניהול בית הספר.

 

לא בוצע ניתוח לפי משתני רקע מאחר שרוב המרואיינים ציינו "במידה רבה מאוד + די רבה".

 

אלימות ומשמעת

לוח 21: כיצד היית מעריך/ה את האופן שבו בית הספר שבו את/ה מלמד/ת מתמודד עם בעיות אלימות ומשמעת?

כלל המדגם

 

74%

21%

31%

טוב מאוד

43%

די טוב

16%

לא כ"כ טוב

5%

לא טוב

5%

לא הביעו דעה

 

רוב המורים השיבו בחיוב - 31% ציינו "טוב מאוד" ו43%- "די טוב". 21% השיבו בשלילה וזה שיעור לא מבוטל.

השיעור שציין "לא כ"כ טוב + לא טוב" גבוה יחסית  בקרב המורים העל יסודיים (26%) מאשר בקרב האחרים (21%-13%).

השיעור שציין "לא כ"כ טוב + לא טוב" גבוה יחסית  בקרב המורים המחנכים (22%) והמקצועיים (26%) מאשר בקרב המנהלים / יועצים (19%) והגננות (10%).

העמדות חיוביות יותר במגזר הדתי, והשיעור שציין "טוב מאוד"  גבוה משמעותית במגזר הדתי מאשר במגזר הכללי - 41% לעומת 27% בהתאמה.

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי משתני  רקע נוספים - מגדר, גיל וותק ההוראה.

 

לוח 22: האם לדעתך יש למורים מספיק ידע וכלים להתמודד עם בעיות של משמעת ואלימות בבית-הספר?

כלל המדגם

 

64%

33%

6%

יש הרבה מאוד ידע וכלים

27%

די הרבה ידע וכלים

43%

די מעט ידע וכלים

21%

כמעט או כלל אין ידע וכלים

3%

לא הביעו דעה

 

התגובה שלילית - קרוב לשני שלישים ציינו שיש למורים מעט או כמעט אין ידע וכלים להתמודד עם בעיות משמעת ואלימות, ורק כשליש ציינו שיש הרבה ידע וכלים.

השיעור שציין "כמעט או כלל אין יעד וכלים" גבוה יחסית בקרב המורים העל יסודיים (26%) ובקרב הגננות (32%).

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי מגזר ולפי משתני  רקע נוספים.

 

ניתוח:

מהו הקשר בין התמודדות של בית הספר עם בעיות אלימות ומשמעת, לבין  השאלה אם יש למורים ידע וכלים להתמודדות עם בעיות אלו

 

·           מתקבל שבקרב המורים שציינו שבית הספר שלהם מתמודד "טוב מאוד"  עם בעיה של אלימות ומשמעת (31% מכלל המדגם), שיעור די דומה ציין שלמורים "יש" הכלים והידע להתמודדות או "אין" (52% "יש", 46% "אין").
 

·           בקרב אלו שציינו שבית הספר מתמודד "די טוב"  (43% מכלל המרואיינים) רק שליש ציינו שלמורים" יש" הכלים להתמודדות  ושני שלישים ציינו ש"אין", ואילו בקרב אלו שציינו שבית הספר שלהם מתמודד "לא טוב" (21% מכלל המרואיינים) הרוב המכריע (86%) ציין שלמורים "אין" כלים וידע להתמודד עם בעיות אלו.

 

יוצא אפוא שקיימת, במידה מסוימת, רציה חברתית, והמורים מציינים שבית הספר שלהם מתמודד עם בעיות אלימות ומשמעת אף על פי שאין למורים מספיק כלים וידע  לעשות זאת. ייתכן שבפועל המצב בנושא ההתמודדות עם בעיות אלו  פחות טוב מכפי שצוין בסקר.

 

 

 

הגורם לאלימות

לוח 23: מבין הנושאים הבאים, מהו לדעתך הגורם העיקרי לאלימות במוסדות החינוך?

כלל המדגם

 

41%

העדר סמכות של הורים כלפי ילדיהם

28%

העדר אמצעי ענישה בידי המורים

14%

הערכה נמוכה של ההורים כלפי המורים

6%

ריצוי ההורים על ידי משרד החינוך והרשויות המקומיות

7%

משהו אחר שמציין/ת

4%

לא הביעו דעה

·           בולטת התשובה "העדר סמכות של הורים כלפי ילדיהם" - 41%

בפער די גדול צוין  "העדר אמצעי ענישה בידי המורים" - 28%.

·           יתר הדברים צוינו בשיעורים נמוכים יותר.

·           השיעור שציין סיבות: "העדר סמכות של הורים כלפי ילדיהם" (49%) ו"הערכה נמוכה של ההורים כלפי המורים" (21%) גבוה יחסית בקרב הגננות.

·           השיעור שציין "העדר אמצעי ענישה בידי המורים" גבוה יחסית בקרב המורים העל יסודיים  (36%).

השיעור שציין "העדר סמכות של הורים כלפי ילדיהם" גבוה יותר במגזר הדתי מאשר במגזר הכללי (46% לעומת 40% בהתאמה).

·           השיעור שציין "העדר אמצעי ענישה בידי המורים" גבוה משמעותית  במגזר הכללי מאשר במגזר הדתי (32% לעומת 18% בהתאמה).

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי תפקיד ולפי משתני רקע נוספים.

השיעור שציין "העדר אמצעי ענישה בידי המורים" גבוה יותר בקרב אלו שציינו שבית הספר מתמודד "די טוב" ו"לא טוב" (32%) ולא נמצאו הבדלים נוספים. יוצא אפוא שהמורים רואים קשר מסוים בית הצלחת ההתמודדות עם בעיות אלימות ומשמעת לבין אמצעי הענישה שיש בידיהם.
לא נמצא קשר בין השאלה מהם הגורמים לאלימות לבין השאלה האם למורים יש כלים וידע להתמודדות עם בעיות אלו.

 

 

פתיחת אזורי הרישום

לוח 24: הרישום לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים נעשה כיום לפי אזורים מוגדרים עפ"י שכונות ורחובות. האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת ל"פתיחת" אזורי הרישום, כלומר, לאפשר לכל הורה לבחור את בית-הספר שבו ילמדו ילדיו?

כלל המדגם

 

16%

80%

59%

תומך/ת מאוד

21%

די תומך/ת

7%

די מתנגד/ת

9%

מאד מתנגד/ת

4%

לא הביעו דעה

 

מרבית המורים ציינו שהם תומכים בפתיחת אזורי רישום - 8 מכל 10.

 

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי משתנים שונים.

 

בתי ספר בבעלות פרטית

לוח 25: האם את/ ה תומך/ת או מתנגד/ת לפתיחת בתי ספר בבעלות פרטית של עמותות הורים, חברות מסחריות, קרנות וכדומה?

כלל  המדגם

 

49%

45%

22%

תומך/ת  מאוד

23%

די  תומך/ת

16%

די  מתנגד/ת

33%

מאוד  מתנגד/ת

6%

לא  הביעו דעה

 

שיעור המתנגדים לפתיחת בתי ספר בבעלות פרטית גבוה קצת יותר משיעור התומכים - 49% לעומת 45% בהתאמה. סה"כ המורים חלוקים בדעתם בנושא.

השיעור ש"מתנגד" גבוה יחסית בקרב הגננות (61%) ולא נמצאו הבדלים בקרב המורים האחרים.

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי משתנים אחרים - לפי מגזר, תפקיד ולפי משתני  רקע נוספים.

 

בתי ספר יחודיים

לוח 26: האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת להקמת בתי ספר יחודיים, כגון בתי ספר דמוקרטיים, בתי ספר לאמנויות וכו'?

כלל  המדגם

 

50%

תומך/ת  מאוד

36%

די  תומך/ת

86%

12%

6%

די  מתנגד/ת

6%

מאוד  מתנגד/ת

2%

לא הביעו דעה

 

מרבית המורים תומכים בהקמת בתי ספר יחודיים.

התמיכה בפתיחת בתי ספר יחודיים גבוהה במיוחד בקרב המורים העל יסודיים (58%) ובקרב המורים בסמינרים/אולפנים (64%) בעוד שרמת ההתנגדות יחסית גבוהה בקרב הגננות
(20% נגד).

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי משתנים נוספים.

 

שילוב תלמידי החינוך המיוחד

לוח 27: האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת לשילוב תלמידי חינוך מיוחד בכיתות רגילות?

כלל המדגם

 

31%

62%

32%

תומך/ת מאוד

30%

די תומך/ת

17%

די מתנגד/ת

14%

מאוד מתנגד/ת

7%

לא הביעו דעה

 

6 מכל 10 ציינו שתומכים, אולם  31% ציינו שמתנגדים וזהו שיעור לא מבוטל.

התמיכה גבוהה במיוחד בקרב הגננות (75% בעד) בעוד שרמת ההתנגדות גבוהה במיוחד בקרב המורים העל יסודיים (38% נגד).

רמת ההתנגדות גבוהה יחסית בקרב המורים המקצועיים  (38% נגד).

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי משתנים  נוספים.

 

מעורבות ההורים

לוח 28: האם לדעתך הורי התלמידים צריכים להיות מעורבים בנעשה בבית הספר יותר או פחות מכפי שהם מעורבים היום?

כלל המדגם

 

27%

צריכים להיות מעורבים יותר

39%

צריכים להיות מעורבים כמו היום

29%

צריכים להיות מעורבים פחות

5%

לא הביעו דעה

 

הדעות חלוקות: 39% ציינו שההורים צריכים להיות מעורבים כמו היום.

האחרים ציינו בשיעורים דומים שההורים צריכים להיות "מעורבים יותר" (27%) ו"מעורבים פחות" (29%).

השיעור שציין "יותר" גבוה יחסית בקרב המורים העל יסודיים (38%) בעוד שהשיעור שציין "פחות" גבוה יחסית בקרב הגננות (36%).

השיעור שציין "יותר" גבוה יותר בקרב הגברים מאשר בקרב הנשים (45% לעומת 26% בהתאמה).

השיעור שציין "יותר" עולה עם גיל המורה, מ22%- בקרב הצעירים עד גיל 39 ל37%- בקרב המבוגרים מעל גיל 50. כמו כן, שיעור זה (שציין "יותר") גדל ככל שהמורה מלמד יותר שנים.

 

האם ההורים מעריכים את עבודת המורים

לוח 29: האם את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה שרוב ההורים לא מבינים עד כמה עבודת המורים היא קשה?

כלל המדגם

 

90%

75%

מסכים/ה מאוד

15%

די מסכים/ה

8%

6%

לא כ"כ מסכים/ה

2%

לא מסכים/ה

2%

לא הביעו דעה

 

התמונה מאוד ברורה: 90% הסכימו שההורים לא מבינים עד כמה עבודת המורים קשה.

 

האם גאים במקצוע

לוח 30: באיזו מידה את/ה מרגיש/ה כיום גאה להיות מורה?

כלל המדגם

 

81%

41%

במידה רבה מאוד

40%

במידה די רבה

17%

13%

במידה מעטה

4%

כמעט  או כלל לא

2%

לא הביעו דעה

 

בסה"כ התחושה חיובית - 8 מכל 10 מורים ציינו שהם גאים "במידה רבה מאוד ודי רבה", אולם  17% השיבו בשלילה.

השיעור שציין שהוא גאה להיות מורה "במידה רבה מאוד" גבוה יחסית בקרב הגננות (54%), בעוד שהשיעור שציין "במידה מעטה + כלל לא" גבוה יחסית בקרב המורים העל יסודיים (22%).

השיעור שציין שהוא גאה "במידה רבה מאוד" גבוה יותר במגזר הדתי (48% לעומת 38% במגזר הכללי), בעוד שהשיעור שציין "במידה מועטה + כלל לא" גבוה יותר במגזר הכללי (21% לעומת 7% בלבד במגזר הדתי).

השיעור שציין "במידה מועטה + כלל לא"  גבוה יחסית בקרב המורים המקצועיים (25%).

 

שביעות רצון מהשכר

לוח 31: באיזו מידה את/ה מרוצה או לא מרוצה מהשכר שאת/ה מרוויח/ה כיום?

כלל המדגם

 

76%

23%

2%

מרוצה מאוד

21%

די מרוצה

29%

לא כ"כ מרוצה

47%

לא מרוצה

1%

לא הביעו דעה

 

התמונה ברורה:  3 מכל 4 ציינו שהם "לא כ"כ + לא מרוצים". קרוב למחצית ציינו שהם "לא מרוצים" - שיעור גבוה.

השיעור שציין "לא מרוצה" גבוה יחסית ·           בקרב המורים היסודיים (53%) , ובקרב המורים המחנכים (50%).

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי משתנים נוספים: מגזר, מגדר, גיל וותק ההוראה.

 

מה גורם להמשיך לעבוד כמורה

לוח 32: מבין הנושאים הבאים, מהי הסיבה החשובה ביותר לכך שאת/ה ממשיך/ה לעבוד כמורה?

כלל המדגם

 

44%

תחושה של סיפוק במקצוע מכובד

36%

תחושת שליחות

8%

שעות עבודה נוחות

6%

חוסר ברירה

1%

חופשות רבות

2%

משהו אחר שמציין/ת

3%

לא הביעו דעה

 

·           שתי הסיבות הבולטות שצוינו הן: "תחושה של סיפוק  במקצוע מכובד" ו"תחושת שליחות".

·           יתר הסיבות צוינו בשיעורים נמוכים יותר - 8% או פחות.

השיעור שציין "תחושת שליחות" גבוה יחסית בקרב המורים העל יסודיים  (45%).

השיעור  שציין "תחושה של סיפוק במקצוע מכובד"  נמוך יחסית בקרב המורים העל יסודיים (34% בלבד).

לא נמצאו הבדלים בניתוח לפי משתני רקע נוספים.

 

האם ימליצו לצעירים על מקצוע ההוראה

לוח 33: האם היית ממליץ/ה כיום לצעירים לבחור במקצוע ההוראה?

כלל המדגם

 

36%

56%

21%

בטוח/ה שכן

35%

חושב/ת שכן

15%

חושב/ת שלא

21%

בטוח/ה שלא

8%

לא הביעו דעה

 

בסה"כ התגובה די חיובית - 56% ציינו ש"בטוח + חושב" ימליצו לבחור במקצוע ההוראה אך 36% השיבו בשלילה  וזהו שיעור לא מבוטל.

 

לוח 34: המלצה לבחור בהוראה לפי שלב חינוך ולפי מגזר

מגזר

שלב חינוך

 

 

דתי

כללי

מורים בסמינרים/אולפנים

מורים  על יסודיים

מורים

סודיים

גננות

 

 

66%

52%

57%

61%

54%

49%

בטוח + חושב שכן

 

23%

41%

29%

29%

39%

42%

חושב + בטוח שלא

 

11%

7%

14%

10%

7%

9%

לא הביעו דעה

 

מתקבל שהשיעור שציין ש"ימליצו לצעירים לבחור במקצוע ההוראה"  גבוה יחסית בקרב המורים העל יסודיים (61%) ונמוך יחסית בקרב הגננת (הדעות חלוקות - קצת יותר ממחצית "כן" וקצת פחות ממחצית "לא").

 

כמו כן, השיעור שציין ש"ימליצו" גבוה יותר במגזר הדתי מאשר במגזר הכללי  - 66% לעומת 52% בהתאמה.

 

השיעור שציין "שימליץ" גבוה יחסית בקרב המנהלים / יועצים (67%)

 

ניתוחים נוספים

 

הקשר בין השאלה האם גאים להיות מורים לבין שביעות הרצון מהשכר 

(גאה להיות מורה בקרב  כלל המדגם: 41% במידה רבה מאוד, 40% במידה די רבה, 17% במידה מועטה + כלל לא ו2%- לא הביעו דעה).

(מרוצה מהשכר מקרב כלל המדגם: 23% מרוצה, 76% לא מרוצה, 1% לא הביעו דעה).

 

מתקבל שגם בקרב אלו שציינו שגאים במקצוע "במידה רבה מאוד"  (41% מכלל המדגם) כשני שלישים לא מרוצים מהשכר, ואילו בקרב אלו שציינו ש"לא גאים" (17%) הרוב המכריע לא מרוצים מהשכר.

 

במבט הפוך מתקבל שבקרב אלו המרוצים מהשכר, 56% ציינו שגאים "במידה רבה מאוד", בעוד שבקרב אלו שלא מרוצים מהשכר, רק 36% ציינו ש"גאים במידה רבה מאוד".

 

 

הקשר בין שביעות הרצון מהשכר לבין נכונות להמליץ לצעירים על מקצוע הוראה

(ממליץ על המקצוע בקרב כלל המדגם:            56% ממליץ, 36% לא ממליץ, 8% לא הביעו דעה)

(מרוצה מהשכר מקרב כלל המדגם:    23% מרוצה, 76% לא מרוצה, 1% לא הביעו דעה)

 

ככל שמרוצים מהשכר כך גדלה הנכונות להמליץ על מקצוע ההוראה.

 

 

הקשר בין השאלה האם גאים להיות מורים לבין הנכונות להמליץ על מקצוע ההוראה:

 (גאה להיות מורה בקרב  כלל המדגם: 41% במידה רבה מאוד, 40% במידה די רבה, 17% במידה מועטה + כלל לא ו2%- לא הביעו דעה).

(ממליץ על המקצוע בקרב כלל המדגם: 56% ממליץ, 36% לא ממליץ, 8% לא הביעו דעה).

 

 מתקבל שהכוונה להמליץ לצעירים על מקצוע ההוראה גדלה ככל שגאים יותר במקצוע. התמונה מתהפכת בקרב אלו שציינו "לא גאים"  לעומת אלו שציינו "גאים במידה רבה מאוד".

 

 

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
29/09/2020
זכאי להגיש תביעה לביטוח לאומי לדמי פגיעה בגין ...
8
29/09/2020
אנו מבקשים להדגיש כי עבודה בקייטנות במהלך חופשת ...
8
24/09/2020
אנחנו מודעים לקשיים ולסכנות ההידבקות ומציפים אותם ...
8
23/09/2020
אני שמחה לבשר לכם כי הגדלנו את תקציב המלגות ואת ...
8
17/09/2020
פנייה דחופה בעניין נוהל החינוך המיוחד מתכונת למידה ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד