פנסיית נכות

פנסיית נכות


פנסיית נכות משולמת במקרה של אובדן כושר עבודה מתאונה או ממחלה חו"ח. 

מבוטח שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו בתקופה של למעלה מ- 90 ימים רצופים, יהיה זכאי לפנסיית נכות. 

פנסיית הנכות תשולם במלואה (לנכות מלאה) או בחלקה (לנכות חלקית) למשך תקופת הנכות שאושרה, אך לא יותר מגיל הפרישה בתוכנית הפנסיה. 

בעת תשלום פנסיית הנכות תמשיך הקרן לשלם דמי גמולים שוטפים שיתווספו לחיסכון לפנסיית זיקנה, כך שבהגיע נכה לגיל הפרישה הוא יהיה זכאי לפנסיית זיקנה על-פי הסכום שנצבר בתוכנית. 

  

יתרונות בפנסיית נכות 

הסדר ביטוח מיוחד -"פנסיית נכות מתפתחת"* 

הסדר זה מאפשר למבוטח לבחור בהגדלת פנסיית הנכות, מרגע קבלתה, בשיעור שנתי של 2% ובכך להתחקות אחר התפתחות שכר מייצגת. 

כיסוי מלא למלחמה וטרור 

כיסוי מלא לנכות כתוצאה מפעולות טרור, פעולות איבה, מלחמה ומילואים. 

ייצוג בוועדה הרפואית 

במקרה של הליך ערעור על תביעת נכות שהוגשה לקרן ונדחתה, אנו מאפשרים למבוטח למנות רופא מטעמו, אשר ייצג אותו מול הוועדה הרפואית שדנה בתביעתו. 

פיצוי רטרואקטיבי – פרנצ'יזה 

תשלום רטרואקטיבי עבור שלושת החודשים הראשונים בהם לא מבוצע תשלום, כאשר בחודשים הרביעי, החמישי והשישי ישולם פיצוי כפול עבור חודשים אלו. 

כיסוי לשמירת הריון 

אובדן כושר עבודה הנובע משמירת היריון או מסיבוכי היריון יכוסה ע"י הקרן בכפוף להחלטת הוועדה הרפואית.    

פנסיית נכות משופרת במקרה של פגיעה בעבודה 

במקרה של תאונת עבודה שהוכרה על ידי הביטוח הלאומי תשלם הקרן פיצוי חודשי שלא יפחת מ- 30% מפנסיית הנכות, בנוסף לתשלום פנסיית הנכות מהמוסד לביטוח לאומי. 

פטור ממבחן הכנסה 

לא קיים קיזוז בתשלום פנסיית הנכות במקרה של נכה המשתכר מעבודה נוספת או מפנסיה של נכה חלקי שהכנסתו החלקית עלתה כתוצאה מיציאתו לעבודה. 

תביעה על-פי חוק הנכים 

הקרן לא תקזז מפנסיית הנכות פיצוי שיתקבל מתוקף חוק הנכים (פגיעה במלחמה או בשירות צבאי). 

שחרור מתשלום דמי גמולים 

בכל תקופת תשלום פנסיית הנכות, הקרן תמשיך להפקיד דמי גמולים לחשבונו של המבוטח והחיסכון של המבוטח לגיל פרישה ימשיך לגדול בהתאמה. 

נכה סיעודי 

נכה שהוכר כסיעודי בהתאם להגדרות התקנון יהיה זכאי לתוספת של 40% וזאת עד ל- 100% מהשכר הקובע.    

 

 

* הבחירה באפשרות זו קיימת בכל אחד ממסלולי הביטוח בקרן, למעט במסלול ביטוח "עתיר חסכון פרישה מוקדמת" אשר הכיסוי הביטוחי בו מסתיים בגיל 60, בכפוף לחתימה על בקשת הצטרפות להסדר "פנסיית נכות מתפתחת". 

 

למידע נוסף אודות תוכנית הפנסיה >>>

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
20/05/2019
חל איסור להשתתף בארגון ובהדלקת מדורות ל"ג ...
8
20/05/2019
המועד האחרון לשבץ את המורים הקבועים הוא עד 30.6.
8
19/05/2019
לאחרונה נשלחים לעובדי ההוראה שאלונים וסקרים רבים ...
8
16/05/2019
נגד שחיקת הקצבאות
8
15/05/2019
מהיום שנבחרתי, שמתי לי למטרה להיות בשטח, לראות את ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד