עדכונים וזכויות

עדכונים וזכויות

אין לבקש מעובדי הוראה הכנת תוכניות שבועיות ו/או חודשיות

אין לבקש מעובדי הוראה הכנת תוכניות שבועיות ו/או חודשיות

עובד הוראה מחויב לכתיבת תוכניות שנתיות בלבד
אבקשכם לכבד הנחיה זו !
10/09/2017
הקמת ועדה מייצגת של המטפלים באמצעות אומנויות במוסדות החינוך בישראל

הקמת ועדה מייצגת של המטפלים באמצעות אומנויות במוסדות החינוך בישראל

בפגישה הוועדה הראשונה שהתקיימה ביום 30.8.2017 - הסתדרות המורים ונציגי המטפלים באמצעות אומנויות במוסדות החינוך, הסכימו בזאת על הקמת ועדה בת 3 נציגים, שייצגו את המטפלים באמצעות אומנויות, חברי הסתדרות המורים במשרד החינוך, הן בחינוך המיוחד והן בחינוך הרגיל – בהיבטים המקצועיים והתעסוקתיים.

30/08/2017
חוזר חינוך טכנולוגי על תיכוני יג-ד תשע"ח

חוזר חינוך טכנולוגי על תיכוני יג-ד תשע"ח

ארגון הלימודים בכיתות י"ג ו- י"ד במסלולי הסמכה של לימודי תעודה, טכנאים והנדסאים בשנה"ל תשע"ח (2018)
הנושאים בחוזר:

א. ארגון שנת הלימודים תשע"ח
ב. בקשות לאישור היקףמכסת סטודנטים בשנה"ל תשע"ט 2019
ג. רישום מועמדים ללימודי השכה על-תיכונית לשנה"ל תשע"ט 2019
ד. תנאי הקבלה של המועמדים לכיתות י"ג ו-י"ד לשנת הלימודים תשע"ט 2019
ה. רצף לימודים במסלול טכנאים והנדסאים (ראה פירוט באתר י"ג - י"ד)
ו. שכר לימוד
ח. זכאות לדיפלומה והפקתה לבוגרי כיתות י"ג - י"ד
ט. מלגות השתתפות במימון שכר לימוד
י. ביטוח סטודנטים בכיתות י"ג - י"ד
יא. ועדת חריגים
יב. מסלולי המרה
יג. פתיחת מסלול של "חינוך טכנולוגי על תיכוני"
יד. בקרה במכללות
טו. התקשורת עם המכללות
טז. נספח: לוח עזר למנהל לארגון שנת הלימודים תשע"ח
7/08/2017
שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה  במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה ולתלמידים עם לקויות ראיה ושמיעה בחופשת הקיץ
4/06/2017
שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה
ולתלמידים עם לקויות ראיה ושמיעה החל משנה"ל תשע"ז
14/05/2017
תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד

תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד

שילמדו בתאריכים 30.6.2017 – 21.6.2017
15/06/2017
פרישה מוקדמת מבעלויות על יסודיות - לעובדי הוראה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

פרישה מוקדמת מבעלויות על יסודיות - לעובדי הוראה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

הריני מתכבד להודיעכם כי עובדי הוראה המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות ("הראל מנוף", "מנורה מבטחים" "מיטבית" וכד') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות מתבקשים למלא את טופס הבקשה לפרישה מוקדמת
19/02/2017
יציאה לשבתון וותק לפנסיה

יציאה לשבתון וותק לפנסיה

עו"ה היוצאים לשנת שבתון, חייבים להעביר את האישור על הלימודים על-מנת ששנה זו תחשב לוותק ולפנסיה.
13/02/2017
שירות מקוון חדש לדיווח טופס 101

שירות מקוון חדש לדיווח טופס 101

שירות מקוון חדש לדיווח טופס 101 ישירות לגזברות.
8/01/2017
בית הדין לעבודה דחה את דרישת ארגון המורים בנושא יציגות בקרב מורי השל"ח

בית הדין לעבודה דחה את דרישת ארגון המורים בנושא יציגות בקרב מורי השל"ח

בהסתדרות המורים מברכים על פסק הדין של בית הדין לעבודה שדחה על הסף את דרישת ארגון המורים להוות את האיגוד היציג של מורי של"ח.
לאחרונה, הושג הסכם להכללת מורי של"ח בהישגי אופק חדש
9/10/2016
שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל תשע"ז

שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל תשע"ז

נדהמנו לשמוע על השינויים הצפויים בלוח החופשות בחינוך המיוחד לשנה"ל תשע"ז
לרבות בחגים סוכות פסח וחופשת הקיץ (באשר לחופשת הקיץ צוין כי תשלח הודעה נפרדת)-
השינוי בוצע ללא תאום עם הסתדרות המורים ותמוה שלא מצאתם לנכון לפנות אלינו בנדון.
6/10/2016
תשלום שכר למורי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד

תשלום שכר למורי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד

הריני מתכבד להודיעכם כי מורים העובדים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד, שילמדו בתאריכים 30.6.2016 – 21.6.2016 , נדרשים ללמד את השעות הפרונטליות בלבד
ללא שעות פרטניות ושהייה.
תשלום השכר יהיה בגין השעות הפרונטליות בלבד.ללא שעות פרטניות ושהייה.
13/06/2016
פרישה מוקדמת מבעלויות על-יסודיות  - עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות /  חדשות

פרישה מוקדמת מבעלויות על-יסודיות - עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

לעובדי הוראה בחינוך העל-יסודי
הריני מתכבד להודיעכם כי עובדי הוראה (עו"ה) המבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות ("הראל מנוף" "מנורה מבטחים" וכו') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות במסגרת המסלול הנוסף או ק.פ.מ. מתבקשים למלא את טופס הבקשה לפרישה מוקדמת
29/02/2016
חוזר חינוך טכנולוגי על תיכוני -יג - יד תשע"ו

חוזר חינוך טכנולוגי על תיכוני -יג - יד תשע"ו

ארגון הלימודים בכיתות י"ג ו- י"ד במסלולי הסמכה של לימודי תעודה, טכנאים והנדסאים בשנה"ל תשע"ו 2016.
24/09/2015
קצובת ביגוד

קצובת ביגוד

קצובת הביגוד תשולם במשכורת יולי 2015, יחסית להיקף המשרה ולא יותר ממשרה מלאה אחת.
הסכום הוא 2108 ₪ למשרה מלאה (ויחסית למשרה חלקית).

14/07/2015
מידע אישי בנושא : שכר /כ"א בהוראה - וותק, דרגה, פיתוח מקצועי בפורטל עו"ה (אתר משרד החינוך)

מידע אישי בנושא : שכר /כ"א בהוראה - וותק, דרגה, פיתוח מקצועי בפורטל עו"ה (אתר משרד החינוך)

29/04/2015
פרישה מוקדמת מבעלויות על-יסודיות  - עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות /  חדשות

פרישה מוקדמת מבעלויות על-יסודיות - עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

עובדי הוראה (עו"ה) המבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות ("הראל מנוף" "מנורה מבטחים" וכו') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות במסגרת המסלול הנוסף או ק.פ.מ. מתבקשים למלא את טופס הבקשה
26/03/2015

רענון הנחיות לקראת שנה"ל תשע"ו לעובדי הוראה קבועים

חל"ת חלקי ומלא, חל"ת מלא לשבתון או חצי שנת שבתון, העברות ממחוז למחוז והעברות בתוך המחוז
15/02/2015

הבהרה לגבי לוח החופשות בשנה"ל תשע"ה

בשנת הלימודים תשע"ד קיבלו המורים 5 ימי חופשה נוספים: 3 ימים בין יום כיפור לסוכות, 1 בחנוכה, 1 בפסח, וצריכים היו להתחיל את שנת הלימודים תשע"ה ב- 27 באוגוסט 2014.
מכיוון שחופשת הקיץ שלהם הוארכה ב- 5 ימים, מ- 27 עד 31 באוגוסט 2014, היה עליהם להחזיר 4 ימים (כי יום אחד היה יום שבת) במהלך שנה"ל תשע"ה.

4 ימים אלה יוחזרו כך: יומיים בחנוכה ויומיים בחופשת הפסח.

19/11/2014
קיזוז תשלומי יתר

קיזוז תשלומי יתר

הסתדרות המורים לא תסכים למצב בו משרד החינוך מבצע חישובים של שכר ששולם למורים לפני זמן רב, וכעת, לאחר שנים רבות, מבקש לקזז את התשלומים. הסתדרות המורים שוחחה עם מנכ"לית משרד החינוך ועם חשבת משרד החינוך ושוקלת בימים אלה להגיש תביעה בנושא
10/09/2014
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
4/06/2020
אסיפות הורים בזום מביה"ס או מהגן
8
3/06/2020
פניתי היום לראש הממשלה בבקשה להורות על חזרה למתווה ...
8
31/05/2020
פנינו אתמול לשרי הבריאות והחינוך עקב עלייה מדאיגה ...
8
21/05/2020
מנהלים ועובדי הוראה יקרים, יש לפעול ברוח מכתב ...
8
20/05/2020
תגובת קרנות ההשתלמות תכתבה בתוכנית "האזרח ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד