עדכונים וזכויות

עדכונים וזכויות

בית הדין לעבודה דחה את דרישת ארגון המורים בנושא יציגות בקרב מורי השל"ח

בית הדין לעבודה דחה את דרישת ארגון המורים בנושא יציגות בקרב מורי השל"ח

בהסתדרות המורים מברכים על פסק הדין של בית הדין לעבודה שדחה על הסף את דרישת ארגון המורים להוות את האיגוד היציג של מורי של"ח.
לאחרונה, הושג הסכם להכללת מורי של"ח בהישגי אופק חדש
9/10/2016
שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל תשע"ז

שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל תשע"ז

נדהמנו לשמוע על השינויים הצפויים בלוח החופשות בחינוך המיוחד לשנה"ל תשע"ז
לרבות בחגים סוכות פסח וחופשת הקיץ (באשר לחופשת הקיץ צוין כי תשלח הודעה נפרדת)-
השינוי בוצע ללא תאום עם הסתדרות המורים ותמוה שלא מצאתם לנכון לפנות אלינו בנדון.
6/10/2016
תשלום שכר למורי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד

תשלום שכר למורי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד

הריני מתכבד להודיעכם כי מורים העובדים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בבתי הספר הרב שלביים ובבתי הספר לחינוך מיוחד, שילמדו בתאריכים 30.6.2016 – 21.6.2016 , נדרשים ללמד את השעות הפרונטליות בלבד
ללא שעות פרטניות ושהייה.
תשלום השכר יהיה בגין השעות הפרונטליות בלבד.ללא שעות פרטניות ושהייה.
13/06/2016
פרישה מוקדמת מבעלויות על-יסודיות  - עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות /  חדשות

פרישה מוקדמת מבעלויות על-יסודיות - עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

לעובדי הוראה בחינוך העל-יסודי
הריני מתכבד להודיעכם כי עובדי הוראה (עו"ה) המבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות ("הראל מנוף" "מנורה מבטחים" וכו') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות במסגרת המסלול הנוסף או ק.פ.מ. מתבקשים למלא את טופס הבקשה לפרישה מוקדמת
29/02/2016
חוזר חינוך טכנולוגי על תיכוני -יג - יד תשע"ו

חוזר חינוך טכנולוגי על תיכוני -יג - יד תשע"ו

ארגון הלימודים בכיתות י"ג ו- י"ד במסלולי הסמכה של לימודי תעודה, טכנאים והנדסאים בשנה"ל תשע"ו 2016.
24/09/2015
קצובת ביגוד

קצובת ביגוד

קצובת הביגוד תשולם במשכורת יולי 2015, יחסית להיקף המשרה ולא יותר ממשרה מלאה אחת.
הסכום הוא 2108 ₪ למשרה מלאה (ויחסית למשרה חלקית).

14/07/2015
מידע אישי בנושא : שכר /כ"א בהוראה - וותק, דרגה, פיתוח מקצועי בפורטל עו"ה (אתר משרד החינוך)

מידע אישי בנושא : שכר /כ"א בהוראה - וותק, דרגה, פיתוח מקצועי בפורטל עו"ה (אתר משרד החינוך)

29/04/2015
פרישה מוקדמת מבעלויות על-יסודיות  - עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות /  חדשות

פרישה מוקדמת מבעלויות על-יסודיות - עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

עובדי הוראה (עו"ה) המבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות ("הראל מנוף" "מנורה מבטחים" וכו') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות במסגרת המסלול הנוסף או ק.פ.מ. מתבקשים למלא את טופס הבקשה
26/03/2015

רענון הנחיות לקראת שנה"ל תשע"ו לעובדי הוראה קבועים

חל"ת חלקי ומלא, חל"ת מלא לשבתון או חצי שנת שבתון, העברות ממחוז למחוז והעברות בתוך המחוז
15/02/2015

הבהרה לגבי לוח החופשות בשנה"ל תשע"ה

בשנת הלימודים תשע"ד קיבלו המורים 5 ימי חופשה נוספים: 3 ימים בין יום כיפור לסוכות, 1 בחנוכה, 1 בפסח, וצריכים היו להתחיל את שנת הלימודים תשע"ה ב- 27 באוגוסט 2014.
מכיוון שחופשת הקיץ שלהם הוארכה ב- 5 ימים, מ- 27 עד 31 באוגוסט 2014, היה עליהם להחזיר 4 ימים (כי יום אחד היה יום שבת) במהלך שנה"ל תשע"ה.

4 ימים אלה יוחזרו כך: יומיים בחנוכה ויומיים בחופשת הפסח.

19/11/2014
קיזוז תשלומי יתר

קיזוז תשלומי יתר

הסתדרות המורים לא תסכים למצב בו משרד החינוך מבצע חישובים של שכר ששולם למורים לפני זמן רב, וכעת, לאחר שנים רבות, מבקש לקזז את התשלומים. הסתדרות המורים שוחחה עם מנכ"לית משרד החינוך ועם חשבת משרד החינוך ושוקלת בימים אלה להגיש תביעה בנושא
10/09/2014
זמן תפילת שחרית בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות

זמן תפילת שחרית בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות

הריני מתכבד להבהיר כי זמן תפילת השחרית הינו ע"ח שעות העבודה ולא ע"ח זמנו הפרטי של המורה .

31/08/2014

הארכת העברות יזומות עקב צמצומים עד ליום 20.7.14

עקב במצב הביטחוני נענינו לבקשתה של גב' סוניה פרץ, מנהלת אגף בכיר לכ"א בהוראה במשרד החינוך להארכת מועד סיום העברות היזומות עקב צמצומים במחוז דרום עד ליום 20.7.14.

17/07/2014

חריגה מהיקף משרה

עו"ה במכללות הטכנולוגיות ובחינוך העל יסודי
1/06/2014
החזרת 4 ימי עבודה עקב המעבר של פתיחת שנת הלימודים מ- 27 באוגוסט  ל -1 בספטמבר.

החזרת 4 ימי עבודה עקב המעבר של פתיחת שנת הלימודים מ- 27 באוגוסט ל -1 בספטמבר.

מורים שלא ילמדו בשנה הבאה (תשע"ה) קיבלו בפועל 4 ימי חופשה בשנת הלימודים תשע"ד, כנגד 4 הימים שבין ה- 27 באוגוסט עד 31 באוגוסט.
מורים אלה (שיוצאים לחל"ת או לשבתון או פורשים לגימלאות) יידרשו להחזיר את 4 הימים עוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית.
4/05/2014

מסלולי פרישה מוקדמת - לעובדי הוראה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

עובדי הוראה המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות ("הראל מנוף" מיטבית וכד') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות מתבקשים למלא טופס בקשה כדוגמה המצ"ב .


13/03/2014

עו"ה מוחלשי חיסון הנחשפים לילדים שעברו חיסון לפוליו

עובד הוראה הסובל ממחלה הגורמת לדיכוי חיסוני, ואשר רופא מומחה לאונקולוגיה/ המטולוגיה במערכת הציבורית קבע כי אינו יכול לבוא במגע עם תלמידים שחוסנו נגד פוליו, ימציא אישור מאותו רופא מומחה כאמור (אישורים מרופא משפחה לא יתקבלו). אישור זה יועבר לחוות דעתו של ד"ר שמשון גרין, רופא בכיר לכא"ב, לבדיקה וטיפול.
4/12/2013

פרישה מוקדמת לגמלאות ממשרד החינוך

עובדי הוראה ותיקים שרוצים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות ממשרד החינוך ומבקשים לדעת פרטים על חישוב הפנסיה שלהם עליהם להעביר לאגף לאיגוד מקצועי את המסמכים המפורטים
19/11/2013

שאלות נפוצות

פרישה דרך ועדה רפואית, זמני תפילה, חינוך מיוחד רב שלבי, שבתון ולידה, רכזת תקשוב, צמצום משרה, שעות חינוך, שעות פעילות גן
18/11/2013

דמי לידה לאחר שנת שבתון

מי שתלד החל מה- 26.5 בתוך שנת ההשתלמות ועד 10 חודשים לאחר שנת ההשתלמות ואינה זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, תקבל את דמי הלידה המגיעים לה מהקרן בשיעור בנהוג במוסד לביטוח לאומי. הבסיס לחישוב- שלושת המענקים האחרונים שלפני תום תקופת ההשתלמות (החלטת ביה"ד לעבודה בתל אביב תיק עב 931689/99)
13/11/2013
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
10/10/2019
80 שנה לפתיחת מלחמת העולם השנייה
8
3/10/2019
הנחיות לעובדי הוראה
8
23/09/2019
מענה רחב ועשיר לכל הגמלאים
8
23/09/2019
חברי מרכז הסתדרות המורים ברוב קולות, על הקמת גוף ...
8
22/09/2019
אתר ההטבות
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד