עדכונים וזכויות

עדכונים וזכויות

תנאי העסקה ושכר של עובדי הוראה באולפנים לחינוך מבוגרים והנחלת הלשון

תנאי העסקה ושכר של עובדי הוראה באולפנים לחינוך מבוגרים והנחלת הלשון

במענה לפניות שהתקבלו במשרדנו בימים אלה, הריני מתכבד להודיעכם כי אנו מתעתדים לקיים דיונים עם נציגי משה"ח בנושא : תנאי העסקה ושכר של עובדי הוראה המלמדים באולפנים לחינוך מבוגרים והנחלת הלשון.
כידוע לכם גב' מגי קורן, מנהלת האגף לחינוך מבוגרים פרשה לגמלאות ב- 31.8.2018
ונכון לעת הזו טרם נבחר מנהל/ת אגף במקומה. בשל נחיצותו כגורם מהותי בדיון בקש משה"ח להשהות קמעה את הדיונים עד למינויו.
10/10/2018
הנחיות ליישום הסכם אופק חדש למורי השל"ח בשנה"ל תשע"ח

הנחיות ליישום הסכם אופק חדש למורי השל"ח בשנה"ל תשע"ח

הסכם השכר להחלת רפורמת אופק חדש על מורי השל"ח, אשר נחתם עם הסתדרות המורים ביום 15.4.16 מסדיר את תנאי עבודתם ושכרם של מורי השל"ח וידיעת הארץ.
5/09/2018
תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים

תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים

בהמשך לתכתובת ולשיחות שקיימנו בנדון, לצערי, אני נאלץ לפנות אליך פעם נוספת ולהבהיר כי מכתבה של הגב' שמחה הלוי, מפקחת ארצית חינוך מיוחד, שנשלח למפקחי החינוך המיוחד בתאריך – 19.6.18, אינו תואם את הסיכום בינינו לפיו המורים יעבדו ברצף מהשעה 8.00 – 13.00
שעות פרונטליות בלבד (ללא שעות שהייה ופרטניות) במערכת שעות המותאמת ליום עבודה מקוצר ולא בשעות "בודדות" מפוזרות לאורך יום הלימודים על פי מערכת השעות הבית ספרית הרגילה.
לא יעלה על הדעת שהמורים ידרשו לשהות פיזית בביה"ס יום לימודים מלא, הכולל שעות פנויות רבות כי מערכת השעות לא הותאמה לעבודה בחופשה ללא שעות פרטניות ושהייה.אבקש הבהרתך והנחייתך הדחופה למפקחים ולמנהלות בתי הספר בהתאם לאמור לעיל.

26/06/2018
תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות  בבתי הספר לחינוך מיוחד  ובבתי הספר הרב שלביים

תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים

הנדון: תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים
שילמדו בתאריכים 30.6.2018 – 21.6.2018
במענה למכתבי בסימוכין השבת כי בהתאם למכתב שנשלח ב- 11.6.2015 ע"י הגב' שמחה הלוי, מפקחת ארצית על החינוך המיוחד, המורים עובדים ב- 21.6 – 30.6 בשעות חופשה.
בשיחה טלפונית שקיימנו לפני מספר ימים הודעתי לך כי לא כך הדבר - על המורים ללמד שעות פרונטאליות בלבד מהשעה 13.00 –8.00 ( ולא בשעות חופשה) ללא שעות פרטניות שהייה.
סוכם כי תשלחי הבהרה מפורשת ברוח זו למפקחות ולמנהלי בתי הספר.

18/06/2018
תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות עליונות בבתי ספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים

תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות עליונות בבתי ספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים

שילמדו בתאריכים 30.6.2018 – 21.6.2018
31/05/2018
טופס  101 לשנת 2018

טופס 101 לשנת 2018

כ-6,000 עובדי הוראה טרם מילאו טופס 101 לשנת 2018.
עובדי הוראה אלה קיבלו תזכורות ממשרד החינוך בעניין.
שימו לב! עובדי הוראה שלא ימלאו את הטופס בימים הקרובים, ינוכה להם 50% מס החל ממשכורת אפריל וכן ינוכה להם מס כחוק - רטרואקטיבי החל מינואר.
כדי למנוע עגמת נפש ופגיעה כלכלית - אם לא מילאתם, אנא מלאו אותו באופן מיידי בקישור המצורף :
20/04/2018
פרישה מוקדמת מבעלויות על- יסודיות

פרישה מוקדמת מבעלויות על- יסודיות

הריני מתכבד להודיעכם כי החל משנה זו (תשע"ח) עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות (הראל מנוף, מבטחים החדשה, מיטבית וכד') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות במסגרת המסלול הנוסף או ק.פ.מ. מתבקשים למלא בקשה מקוונת בפורטל עובדי הוראה במשה"ח.
7/03/2018
משימת הערכת מיומנויות המאה 21 – שפת אם  - דרישה להערכה חילופית

משימת הערכת מיומנויות המאה 21 – שפת אם - דרישה להערכה חילופית

הובא לידיעתי כי יצא חוזר בנושא שבנדון המטיל עבודה נוספת על עובדי ההוראה המלמדים את מקצוע הלשון ללא תגמול.
החוזר יצא באופן חד צדדי ללא תיאום עמנו ולכן, הנני מורה לכם לא לבצע שום שינוי בעבודה השוטפת או בדיווח כלשהו.
4/03/2018
מינהל שכר ופנסיה

מינהל שכר ופנסיה

הסתדרות המורים מפעילה במספר מוקדים בארץ יחידה לסיוע לעובדי ההוראה לקבל החלטות בתחום הפנסיה, בדיקת שכרו של עובד ההוראה, כולל קידום בדרגות , וותק, השכלה וכו'
22/02/2018
הכנסת טלפונים חכמים לכיתות.

הכנסת טלפונים חכמים לכיתות.

אני מבקשת להבהיר כי הסתדרות המורים תתנגד נחרצות לאישור גורף להכנסת טלפונים חכמים לשיעורים. בימים אלו בהם אנו מתמודדים מדי יום עם אירועי אלימות ותקיפת עובדי הוראה, אשר חלק נכבד מהם נובע מהתנהלות סביב הטלפונים ושימוש שלילי בהם, אנו מוצאים לנכון להביע את עמדתנו בנושא זה.

2/01/2018
ריענון הנחיות חודש מרץ 2018- ל קראת שנה"ל תשע"ט

ריענון הנחיות חודש מרץ 2018- ל קראת שנה"ל תשע"ט

מועד הגשת בקשות לחל"ת
העברות
5/02/2018
ביקורי בית

ביקורי בית

על פי חוזר מנכ"ל, חובת ביקורי בית הנה אך ורק במקרה של היעדרות ממושכת של תלמיד מבית הספר.
אין לבצע ביקורי בית מעבר לנדרש על פי החוזר.
25/12/2017
מזכ"לית הסתדרות המורים קוראת למפכ"ל המשטרה לגבש נהלים במקרים של כניסת שוטרים לשטח בית ספר.

מזכ"לית הסתדרות המורים קוראת למפכ"ל המשטרה לגבש נהלים במקרים של כניסת שוטרים לשטח בית ספר.

בעקבות תקרית אלימה שהתרחשה היום בירושלים פנתה יפה בן דויד למפכ"ל המשטרה :|
מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד שגרה מכתב למפכ"ל המשטרה, רוני אלשיך, שבו היא מבקשת לגבש נהלים ברורים ודרך נאותה להתנהלות שוטרים בתוך בתי ספר. בן דויד: "יש דרך להוציא מורה מבית הספר. יש דרך שהורים יביעו מחאה כנגד התנהלות של מורים. אבל במדינה שלנו לא יתכן ששוטרים ינהגו באלימות וחוסר כבוד למורים בתוך שטח בית הספר מול כל התלמידים
5/12/2017
השתתפות המדינה בארוחות

השתתפות המדינה בארוחות

אנו דורשים כי המדינה תשתתף בהוצאות של עובדי הוראה בגין ארוחות בשעות העבודה.
3/12/2017
הגשת תוכניות עבודה בגני הילדים ובתי הספר

הגשת תוכניות עבודה בגני הילדים ובתי הספר

מזכ"לית הסתדרות המורים דרשה ממשרד החינוך לפרסם הבהרה בנושא הגשת תוכניות עבודה בגני הילדים ובבתי הספר.
לאור דרישה זו פרסם המשרד את המסמך המובא כאן לידיעתכם.
14/11/2017
אין לבקש מעובדי הוראה הכנת תוכניות שבועיות ו/או חודשיות

אין לבקש מעובדי הוראה הכנת תוכניות שבועיות ו/או חודשיות

עובד הוראה מחויב לכתיבת תוכניות שנתיות בלבד
אבקשכם לכבד הנחיה זו !
10/09/2017
הקמת ועדה מייצגת של המטפלים באמצעות אומנויות במוסדות החינוך בישראל

הקמת ועדה מייצגת של המטפלים באמצעות אומנויות במוסדות החינוך בישראל

בפגישה הוועדה הראשונה שהתקיימה ביום 30.8.2017 - הסתדרות המורים ונציגי המטפלים באמצעות אומנויות במוסדות החינוך, הסכימו בזאת על הקמת ועדה בת 3 נציגים, שייצגו את המטפלים באמצעות אומנויות, חברי הסתדרות המורים במשרד החינוך, הן בחינוך המיוחד והן בחינוך הרגיל – בהיבטים המקצועיים והתעסוקתיים.

30/08/2017
חוזר חינוך טכנולוגי על תיכוני יג-ד תשע"ח

חוזר חינוך טכנולוגי על תיכוני יג-ד תשע"ח

ארגון הלימודים בכיתות י"ג ו- י"ד במסלולי הסמכה של לימודי תעודה, טכנאים והנדסאים בשנה"ל תשע"ח (2018)
הנושאים בחוזר:

א. ארגון שנת הלימודים תשע"ח
ב. בקשות לאישור היקףמכסת סטודנטים בשנה"ל תשע"ט 2019
ג. רישום מועמדים ללימודי השכה על-תיכונית לשנה"ל תשע"ט 2019
ד. תנאי הקבלה של המועמדים לכיתות י"ג ו-י"ד לשנת הלימודים תשע"ט 2019
ה. רצף לימודים במסלול טכנאים והנדסאים (ראה פירוט באתר י"ג - י"ד)
ו. שכר לימוד
ח. זכאות לדיפלומה והפקתה לבוגרי כיתות י"ג - י"ד
ט. מלגות השתתפות במימון שכר לימוד
י. ביטוח סטודנטים בכיתות י"ג - י"ד
יא. ועדת חריגים
יב. מסלולי המרה
יג. פתיחת מסלול של "חינוך טכנולוגי על תיכוני"
יד. בקרה במכללות
טו. התקשורת עם המכללות
טז. נספח: לוח עזר למנהל לארגון שנת הלימודים תשע"ח
7/08/2017
שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה  במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה ולתלמידים עם לקויות ראיה ושמיעה בחופשת הקיץ
4/06/2017
שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

שינוי בלוח מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה

במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית קלה
ולתלמידים עם לקויות ראיה ושמיעה החל משנה"ל תשע"ז
14/05/2017
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
25/02/2020
הודעה לגננות
8
16/02/2020
ביום שישי הקרוב הנהגת ההורים הארצית תחריף את המאבק ...
8
5/02/2020
אמש שלחה מזכ"לית הסתדרות המורים לראש הממשלה, ...
8
5/02/2020
הדרישה הנחרצת ופעילות השטח מול חברי הכנסת, מצד ...
8
30/01/2020
אנו נדהמים לגלות עד כמה משרד החינוך לא נתן את הדעת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד