ריענון הנחיות חודש מרץ 2018- ל קראת שנה"ל תשע"ט

ריענון הנחיות חודש מרץ 2018- ל קראת שנה"ל תשע"ט

5/02/2018

 

לכבוד:

עובדי הוראה, מורים/ מורות, גננות, מנהלים

 

 

שלום רב,

                            

הנדון: ריענון הנחיות חודש מרץ 2018- ל קראת שנה"ל תשע"ט

                             לעובדי הוראה קבועים:

 

הנני מבקש לרענן את ההוראות המחייבות הגשת בקשות במועדים קצובים בנושאים הבאים: חל"ת מלא/ חלקי, חל"ת מלא לשבתון או לחצי שנת שבתון, העברות ממחוז למחוז, העברות בתוך המחוז - מישוב לישוב או מביה"ס אחד לביה"ס אחר באותו הישוב.

 

מועד הגשת בקשות לחל"ת הינו מיום 1.3.18 עד 31.3.18

א.       חל"ת

1.       חל"ת מלא

2.       חל"ת לצורך יציאה לשבתון

3.       יציאה לחצי שנת שבתון- חל"ת 33.33%

4.       חל"ת חלקי בכל היקף שהוא.

 

ניתן לקבל אישור לחל"ת מלא ברציפות עד 3 שנים ברציפות (כולל חל"ת לצורך יציאה לשבתון)
חל"ת חלקי- לא נכלל במניין החל"ת המלא (והמוגבל ל- 3 שנים), במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לחל"ת גם מעבר לשנה השלישית. הסמכות לאישור הבקשה בסמכות גב' סוניה פרץ. מנהלי בתי ספר רשאים לבקש חל"ת מניהול בית ספרם למשך שנתיים בלבד, כל פעם לשנה אחת.

 

·         לעו"ה החוזר לעבודה לאחר חל"ת מלא/חלקי או בחל"ת לצורך יציאה לשבתון יודיע החל מיום 1.3.2018 ולא יאוחר מיום 31.3.2018, לכ"א במחוז, בדואר רשום  ובתקשורת מקוונת על שובו לעבודה. (נא לשמור עותק מהודעתו כאמור).  אי הודעה במועד עלולה להיחשב כזניחת מקום העבודה.

לעו"ה ששהה בחל"ת  המעסיק מחויב לשבצו בעבודה במלוא היקף משרתו הקבוע.  אין חובה לשבצו באותו מקום עבודתו הקודם בטרם יציאתו

 

לחל"ת. לעומת זאת, עו"ה היוצא לחל"ת לצורך שבתון, מקום עבודתו והיקף משרתו (בטרם יציאתו לשבתון) שמור.

 

·         עו"ה  שמסיים את שנת השבתון ידאג לקבל אישור מקרן ההשתלמות המאשר את סיום לימודיו והתחייבויותיו ויעביר  לכח אדם במחוז את האישור מהקרן. אישור זה מקנה לו  הן את הזכות לקידום בוותק והן את הזכות לפנסיה בגין אותה שנה בו שהה בשבתון.

·         עו"ה ששהה בחל"ת ע"ח קרן ההשתלמות ועבד 1/3 משרה בפועל לאורך כל השנה, שנה זו תוכר כפז"מ לצורך קידום בדרגה.

·         עו"ה הנמצא בחצי שבתון רשאי לעבוד בהיקף משרה עד 66% משרה.

      (המהווים בסה"כ 100% משרה), כל שעליו לעשות הוא להגיש בקשה
      לחל"ת להיקף משרה של 33.33% בצירוף הודעה להמשך העסקתו     

      בהיקף משרה של 66%.

 

ב.      העברות

1.       בקשת העברה ממחוז למחוז – כל מבקש העברה למלא טופס מקוון (באמצעות המחשב) באתר משרד החינוך בחודש מרץ 2018, בד"כ מקבל עו"ה תשובה המאשרת בקשתו להעברה מסויגת. לעו"ה עומדת הזכות עד לתאריך 05.08.2018 לבדוק אפשרות שיבוצו במחוז המבוקש. במידה ולא מצא בכוחות עצמו ובעזרת הפיקוח עבודה במחוז המבוקש, רשאי הוא לבטל את בקשת העברה ולחזור למקום עבודתו הקיים, כל זאת עד לתאריך 05.08.2018, מועד אחרון לשמירת מקום עבודתו האחרון.

אם לא הודיע על ביטול בקשתו להעברה ממחוז הפולט למחוז הקולט, עו"ה  ישתייך למחוז הקולט המבוקש.  על עו"ה חלה החובה להיות בקשר עם פיקוח המחוז הקולט לצורך שיבוצו בעבודה.  יובהר כי, בשיקולי המחוז לשיבוץ תינתן עדיפות לעו"ה שקיבל אישור העברה מסויגת על פני כל עו"ה חדש.

במידה ובתאריך 1.9.2018 לא ישובץ לעבודה במחוז המבוקש, עליו להגיש בקשת חל"ת מהמחוז הפולט ועל המחוז הפולט לאשר לו חל"ת.
לשנה"ל תשע"ט עליו להמשיך ולהיות בקשר עם המחוז הקולט.

 

במידה וישובץ לעבודה במהלך שנה"ל תשע"ט, אישור החל"ת תקף לאותה תקופה שלא עבד במחוז הפולט וזאת  על מנת לשמר את רצף זכויותיו בעבודתו במקרה הצורך.

 

2.       העברה בתוך המחוז (מישוב לישוב) מיום 1.3.18 עד 31.3.18 - על עו"ה להגיש בקשת העברה בתוך המחוז מישוב אחד לאחר,  בתנאי שהעברה המבוקשת הינה לישוב המשתייך לאותו המחוז. עד תאריך 05.08.18 מקום עבודתו הקודם

שמור לו. לאחר מועד זה , דהיינו לאחר 05.08.18, על עו"ה להיות בקשר עם הפיקוח של המוסד הקולט. אין חובה לשמירת מקום עבודתו הקודם.

יש לדאוג לחל"ת על כל תקופת אי שיבוצו בעבודה על כל היקף משרתו וזאת עד לשיבוצו בעבודה ו/או אי שיבוצו במלוא היקף משרתו הקבוע, בכדי לשמור על רצף זכויותיו.

 

3.       העברה בתוך המחוז ובאותו ישוב, מביה"ס לביה"ס – על עו"ה להיות בקשר עם המפקח של שני בתי הספר. במידה ולא קיבל אישור להעברתו לביה"ס המבוקש/הקולט עליו להודיע עד ליום 05.08.18 על ביטול הבקשה ולחזור למקום עבודתו (הפולט) הקודם.

 

 

בכבוד רב,

גד דיעי

מ"מ מזכ"לית

ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

 

 

 

 

 

 

 

העתק:  

יפה בן דוד- מזכ"לית

המחלקה המשפטית

צוות האגף לאיגוד המקצועי

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
24/09/2020
אנחנו מודעים לקשיים ולסכנות ההידבקות ומציפים אותם ...
8
23/09/2020
אני שמחה לבשר לכם כי הגדלנו את תקציב המלגות ואת ...
8
17/09/2020
פנייה דחופה בעניין נוהל החינוך המיוחד מתכונת למידה ...
8
13/09/2020
אנו מתנגדים מכל וכל להחרגת החינוך המיוחד מכלל ...
8
10/09/2020
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד