רענון הנחיות לקראת שנה"ל תשע"ו לעובדי הוראה קבועים

רענון הנחיות לקראת שנה"ל תשע"ו לעובדי הוראה קבועים

15/02/2015

 

הנני מבקש לרענן את ההוראות המחייבות בנושאים הבאים: חל"ת חלקי ומלא, חל"ת מלא לשבתון או חצי שנת שבתון, העברות ממחוז למחוז והעברות בתוך המחוז - ישוב לישוב או מביה"ס אחד לביה"ס אחר באותו הישוב וכדלקמן : 

 

מועד הגשת הבקשות בנושאים אלה  31.3.2015 – 1.3.2015 

א.       חל"ת 

1.       חל"ת מלא 

2.       חל"ת לצורך יציאה לשבתון 

3.       יציאה לחצי שנת שבתון- חל"ת 33.33% 

4.       חל"ת חלקי בכל היקף שהוא. 

ניתן לקבל אישורי חל"ת עד 3 שנים. 

 

·         עו"ה ששהה בשנה"ל תשע"ה בחל"ת מלא/חלקי או בחל"ת לצורך יציאה לשבתון יודיע החל מיום 1.3.2015 ולא יאוחר מיום 31.3.2015, לכ"א במחוז, בדואר רשום  על שובו לעבודה. (נא לשמור עותק מהודעתו כאמור).  אי הודעה במועד עלולה להיחשב כזניחת מקום העבודה. 

·         לעו"ה ששהה בחל"ת יש מחויבות של המעסיק לשבצו בעבודה במלוא היקף משרתו הקבוע. אין חובה לשבצו באותו מקום עבודתו הקודם בטרם יציאתו לחל"ת. לעומת זאת, עו"ה היוצא לחל"ת לצורך שבתון, מקום עבודתו והיקף משרתו (בטרם יציאתו לשבתון) שמור.

·         עו"ה  שמסיים את השבתון ידאג לקבל אישור מקרן ההשתלמות המאשר את לימודיו ולהעביר לכח אדם במחוז את האישור מהקרן. אישור זה מקנה לו  הן את הזכות לקידום בוותק והן את הזכות לצבור וותק לפנסיה בגין אותה שנה בו שהה בשבתון. 

·         עו"ה ששהה בחל"ת ע"ח קרן ההשתלמות ועבד 1/3 משרה בפועל לאורך כל השנה, שנה זו תוכר כפז"מ לצורך קידום בדרגה. 

·         עו"ה הנמצא בחצי שבתון רשאי לעבוד בהיקף משרה עד 66% משרה.  

      (המהווים בסה"כ 100% משרה), כל שעליו לעשות הוא להגיש בקשה לחל"ת להיקף משרה של 33.33% בצירוף הודעה להמשך העסקתו בהיקף משרה של 66%.

 

ב.      העברות
 

1.       בקשת העברה ממחוז למחוז - בד"כ מקבל עו"ה תשובה המאשרת בקשתו להעברה מסויגת, זכותו של עו"ה עד לתאריך 05.08.2015 לבדוק אפשרות שיבוצו במחוז המבוקש. במידה ולא מצא בכוחות עצמו ובעזרת הפיקוח עבודה במחוז המבוקש, רשאי הוא לבטל את בקשת העברה ולחזור למקום עבודתו הקיים, כל זאת עד לתאריך 05.08.2015, מועד אחרון לשמירת מקום עבודתו האחרון. 

אם לא הודיע על ביטול בקשתו להעברה ממחוז הפולט למחוז הקולט, הוא שייך למחוז הקולט. על עו"ה חלה החובה להיות בקשר עם פיקוח המחוז הקולט לצורך שיבוצו בעבודה.  יובהר כי, בשיקולי השיבוץ ייתן משרד החינוך עדיפות לעו"ה המגיש בקשת העברה ממחוז למחוז על פני כל עו"ה חדש. 

במידה ובתאריך 1.9.2015 לא ישובץ לעבודה במחוז המבוקש, עליו להגיש בקשת חל"ת מהמחוז הפולט ועל המחוז הפולט לאשר לו חל"ת לשנה המבוקשת, שנה"ל תשע"ו ועליו להמשיך ולהיות בקשר עם המחוז הקולט. 

במידה וישובץ לעבודה במהלך שנה"ל תשע"ו, אישור החל"ת תקף לאותה תקופה שלא עבד בה על מנת לשמר את רצף זכויותיו בעבודתו. 

 

  

2.       העברה בתוך המחוז (מישוב לישוב) - על עו"ה להגיש בקשת העברה בתוך המחוז מישוב אחד לאחר,  בתנאי שהעברה המבוקשת הינה לישוב המשתייך לאותו המחוז. 

על עו"ה להיות בקשר עם הפיקוח של אותו מוסד שקולט אותו וזאת עד לתאריך 05.08.15, עד למועד זה מקום עבודתו הקודם שמור לו. 

לאחר מועד זה , דהיינו לאחר 05.08.15, על עו"ה להיות בקשר עם הפיקוח של המוסד הקולט. 

יש לדאוג לחל"ת על כל תקופת אי שיבוצו בעבודה וזאת עד לשיבוצו בעבודה ו/או אי שיבוצו במלוא היקף משרתו הקבוע, בכדי לשמור על רצף זכויותיו. 

 

3.       העברה בתוך המחוז ובאותו ישוב, מביה"ס לביה"ס – על עו"ה להיות בקשר עם המפקח של שני בתי הספר. במידה ולא קיבל אישור להעברתו לביה"ס המבוקש/הקולט עליו להודיע עד ליום 05.08.15 על ביטול הבקשה ולחזור למקום עבודתו הפולט/הקודם. 

 

 

בכבוד רב,

 

 

                                                                                     גד דיעי 

                                                                                    מ"מ מזכ"ל 

                                                                                    ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי 

 

  

העתק:    

מר יוסי וסרמן – מזכ"ל 

מר יעקב סבן- עוזר ליו"ר האגף לאיגוד מקצועי 

גב' ריקי אייגנר- המשנה ליו"ר האגף לאיגוד מקצועי 

המחלקה המשפטית 

צוות האגף המקצועי 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
8
15/10/2020
קבינט הקורונה קיבל היום החלטה להחזיר את גני הילדים ...
8
14/10/2020
מענה טלפוני 03-6922922 בשעות 15:00-08:00
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד