מנהלים

מנהלים

שדה החינוך מחדש פני באופן קבוע ומעמיד לפני מנהלי בתי הספר אתגרים רעיוניים, ארגוניים וניהולים בתדירות גבוהה. תפיסות פלורליסטיות חדשות, מעבר ממרכוז לביזור בניהול ושיטות הוראה חדשניות הם רק חלק מהסיבות המחייבות את המנהלים והמנהלות לאתר דרכי עבודה ייחודיות, יצירתיות ומקצועיות, מתוך יכולת תמרון והקפדה על איזון בין הכוחות הניגודיים הפועלים בזירה החינוכית.

ניתן לפנות אלינו בטלפון  03-6922954 או באמצעות האתר.

בקרת תקן - עדכון

בקרת תקן - עדכון

ביום חמישי 8.3.18 קיימנו מפגש עם ראש מינהל בקרה ואכיפה, עו"ד גור רוזנבלט וצוותן בנושא בקרות התקן (לאור ההנחיה שנשלחה אליכם). בתום הפגישה התקבלו ההחלטות הבאות >>
11/03/2018
בקרות התקן

בקרות התקן

בימים אלה נתקבלו בלשכתי פניות ממנהלים שמופעלים עליהם לחצים ואף איומים במידה ולא יבצעו את בקרות התקן.
אני חוזרת ומדגישה, כי למרות שמשרד החינוך הינו המעסיק, לאיגוד המקצועי עומדת הזכות להורות על עיצומים.
הוראה זו , כמו ההנחיה שתוכנית ניצנים הינה בגדר זכות לכל עובד הוראה(כולל המנהלים ) קיימת ושרירה.
יינתן גיבוי מלא של הסתדרות המורים.

26/02/2018
בקרות, שאלונים  וסקרים למנהלים

בקרות, שאלונים וסקרים למנהלים

המנהלים נדרשים לבצע : בקרות תקן, שאלוני מי"צב, סקרים של ראמ"ה – אשר מדי שנה מפיקה סקרים רבים כדוגמת: רפורמת הכיתה הקטנה, סקר הורים, שאלון סח"לב, תוכנית מרום ועוד ועוד, לזה מתווספות הבקרות של המחוזות, בקרות נוספות מטעם הרשות בענין ניהול עצמי, ובקרות של תוכניות עירוניות ולאחרונה גם סקר של האגף לחינוך מיוחד !.
לא יתכן כי מנהל בית הספר, שגם כך עמוס יתבקש לעשות כך!
21/02/2018
"בית הספר של החגים"

"בית הספר של החגים"

הצטברו על שולחני פניות של מנהלי בתי ספר, לפיהן הם נדרשים על ידי הרשות המקומית לבצע משימות הקשורות ל "בית ספר של החגים".
הסתדרות המורים רואה בחומרה פניות אלה ומזכירה לכם שאין עליכם כל חובה לשתף פעולה בנושא.
15/02/2018
תוכנית "ניצנים"

תוכנית "ניצנים"

מנהלים בבתי הספר היסודיים ממשיכים לדווח כי הרשויות המקומיות מנסות בדרכים שונות
להפוך את המנהלים כחלק מתוכנית ניצנים.
אני חוזרת ומדגישה כי על פי סיכום בינינו לבין מנכ"ל המשרד והשלטון המקומי אין למנהלים חלק בתוכנית זו, בשום דרך ואופן.
29/08/2017
אחריות מנהלי בתי הספר

אחריות מנהלי בתי הספר

אני שמחה לבשר לכם, כי ההשקעה נשאה פרי ובימים אלה נשלח אלי ממשרד החינוך מכתב בחתימת מר אריה מור, מנהל אגף בכיר לבטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית בו התייחסות ברורה והבהרה חד משמעית באשר לאחריות המוטלת על הרשות המקומית/בעלות ומה בגדר האחריות של המנהלים לרבות בבתי ספר בניהול עצמי.
28/08/2017
חופשת הקיץ - ימי הערכות למנהלים

חופשת הקיץ - ימי הערכות למנהלים

המפגש היחידי אותו אנו מבקשים לכבד הינו המפגש עם שר החינוך בלבד.
אינכם מחויבים בהתייצבות למפגשים אחרים , בשל חופשת הקיץ.
13/08/2017
בטיחות ואחריות מנהלים , צהרוניות - פרויקט "ניצנים"

בטיחות ואחריות מנהלים , צהרוניות - פרויקט "ניצנים"

אני מבקשת לעדכן אתכם אודות ישיבה רבת משתתפים, כולל יועצים משפטיים, שקיימנו עם מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב ונציגים ממשרד החינוך. קיימנו דיון בנושאים שונים ביניהם סוגיית צהרונים - פרויקט "ניצנים" , בטיחות ואחריות מנהלים.
20/07/2017
"קול קורא" לתקצוב רשויות מקומיות להפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בשעות אחה"צ

"קול קורא" לתקצוב רשויות מקומיות להפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בשעות אחה"צ

הריני ליידע אתכם כי הודענו למשרד החינוך, כי מנהלים עובדי הוראה וגננות לא ייטלו שום חלק בתוכנית ניצנים, ולכן הורינו להם לא לשתף פעולה
10/07/2017
"קול קורא" לתקצוב רשויות מקומיות להפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בתום יום הלימודים

"קול קורא" לתקצוב רשויות מקומיות להפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בתום יום הלימודים

פנייה למנכ"ל משרד החינוך , מר שמואל אבואב.
אנו מתנגדים נחרצות למהלך זה. בכל הכבוד הראוי, לא ניתן כי נטל זה ייפול על כתפי מנהלים ועובדי ההוראה בבתי הספר ובגני הילדים הרשמיים שיטיל לא רק מטלות נוספות אלא אף חבויות ואחריות.
10/07/2017
תפעול הצהרונים אינו באחריות המנהלים.

תפעול הצהרונים אינו באחריות המנהלים.

לאור פניותיכם אלינו בדבר דרישת חלק מהרשויות המקומיות להפעיל צהרונים לכיתות א'-ג' בבתי הספר, הריני להודיעכם כי אין לשתף פעולה בכל פניה בעניין זה.
עמדת הסתדרות המורים היא כי תפעול הצהרונים הללו אינו באחריות המנהלים.
אבקשכם לפעול על פי הנחיה זו.
6/07/2017
אנו מגבים את מנהלת בית הפר בו לימד "המורה המחליף" החשוד בביצוע עבירות מין

אנו מגבים את מנהלת בית הפר בו לימד "המורה המחליף" החשוד בביצוע עבירות מין

בימים אלה אנו עדים לשיח ציבורי מתלהם ומתסיס כנגד מנהלת בית הספר בו לימד "המורה המחליף" החשוד בביצוע עבירות מין. אנו מבקשים להודיע כי אנו מגבים את מנהלת בית הספר ואת התנהלותה, מהרגע בו עלו החשדות ועד רגעים אלה פועלת המנהלת באחריות, מקצועיות וכפי הנדרש ממנהל מוסד חינוכי .
13/06/2017
שיח עם מנהלי וסגני בתיה"ס

שיח עם מנהלי וסגני בתיה"ס

אני מבקשת ליידע אתכם שיש בכוונתי לערוך שיח סביב שולחנות עגולים, על מנת לקדם נושאים אלה ואחרים.
29/05/2017
אי מתן כניסה לאנשי יחידת הבקרה והאכיפה לבתי הספר

אי מתן כניסה לאנשי יחידת הבקרה והאכיפה לבתי הספר

הנני מורה בזאת לא לאפשר לאנשי יחידת הבקרה והאכיפה כניסה לבתי הספר וממליצה להעביר הנחיה זו למאבטח בית הספר
29/05/2017
כתבה בערוץ 10 – "מנהלים תחת מעקב"

כתבה בערוץ 10 – "מנהלים תחת מעקב"

בעקבות הכתבה ששודרה אמש בערוץ 10 , קיימנו שיחות אתמול בערב והבוקר עם הדרגים הבכירים של משרד החינוך, כולל מנכ"לית המשרד, נמסר לנו שאין כל שינוי במדיניות באשר להעסקת משרד חקירות הבודק בעלויות, רשתות ועמותות, המקבלות תקציבים גדולים מתקציב משרד החינוך ומהשלטון המקומי.
14/06/2016
תוכנית הבוקר של  אורלי וגיא - על מקרה האלימות  ברמת השרון

תוכנית הבוקר של אורלי וגיא - על מקרה האלימות ברמת השרון

שרה ישראלי, יו"ר תא המנהלים בהסתדרות המורים : "אפס סובלנות לאלימות"
2/06/2015
מודל המורכבות החדש

מודל המורכבות החדש

אני שמח לבשר לכם כי הסכם "מודל המורכבות החדש" נחתם בשעה טובה.
כידוע לכם, המשא ומתן נמשך זמן רב – וזאת בשל רצוננו לדאוג להסכם מיטבי בתנאים הנוכחיים של הקפאת שכר וממשלת מעבר
2/04/2015

אחריות מנהלי בתי הספר – בטיחות

כידוע לכם בשבוע שעבר הוגש כתב אישום פלילי נגד מנהלת בית ספר אביב, גב' אושרה דנה.
אנו מבקשים להודיע כי הסתדרות המורים ויו"ר ארגוני המנהלים היסודיים, חטה"ב והחטיבות העליונות תומכים תמיכה מלאה במנהלת ומלווים אותה בכל אשר נדרש .
הסתדרות המורים נקטה מספר צעדים בעניין הן באופן אישי לטובת המנהלת והן באופן המייצג את כלל המנהלים בארץ
23/02/2015

הסתדרות המורים תומכת תמיכה מלאה במנהלת בית הספר "אביב"

אנו נלווה את המנהלת בכל הליך ובכל שלב ונעמוד לימינה בכל דבר בו היא תצטרך סיוע.
15/02/2015

מכשירי טלפון סלולארי למנהלים חדשים

ניתן לקבל מכשירים סלולאריים במחוזות, אצל האמרכלים המחוזיים.
כמו כן מנהלים ותיקים שיש להם מכשירים יכולים לבקש לשנות מסלול.
15/09/2014
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
10/10/2019
80 שנה לפתיחת מלחמת העולם השנייה
8
3/10/2019
הנחיות לעובדי הוראה
8
23/09/2019
מענה רחב ועשיר לכל הגמלאים
8
23/09/2019
חברי מרכז הסתדרות המורים ברוב קולות, על הקמת גוף ...
8
22/09/2019
אתר ההטבות
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד