מנהלים

מנהלים

שדה החינוך מחדש פני באופן קבוע ומעמיד לפני מנהלי בתי הספר אתגרים רעיוניים, ארגוניים וניהולים בתדירות גבוהה. תפיסות פלורליסטיות חדשות, מעבר ממרכוז לביזור בניהול ושיטות הוראה חדשניות הם רק חלק מהסיבות המחייבות את המנהלים והמנהלות לאתר דרכי עבודה ייחודיות, יצירתיות ומקצועיות, מתוך יכולת תמרון והקפדה על איזון בין הכוחות הניגודיים הפועלים בזירה החינוכית.

ניתן לפנות אלינו בטלפון  03-6922954 או באמצעות האתר.

התנהלות חד- צדדית של משרד החינוך בנוגע לעובדי הוראה בחט"ב

התנהלות חד- צדדית של משרד החינוך בנוגע לעובדי הוראה בחט"ב

29/11/2018
רפורמה "מלקות ללמידה"

רפורמה "מלקות ללמידה"

אנו מנחים את מנהלי וצוותי ההוראה בחטיבות הביניים לא לשתף פעולה עם רפורמת "מלקות ללמידה" עד אשר נבדוק ונמצה את הדיונים עם משרד החינוך.
מסמך הוראות רפורמת "מלקות ללמידה" פורסם על ידי משרד החינוך ללא ידיעת הסתדרות המורים והסכמתה לכך.

31/10/2018
מערכת תום

מערכת תום

משרד החינוך יצא ביוזמה והתקין בכל בתי הספר מערכת ממוחשבת שנקראת "תום".
הובטח על ידי משרד החינוך כי המנהלים לא יצטרכו לדווח במערכת, אלא רק לאחר קבלת הדרכה.
כיוון שהמשרד טרם הסדיר את נושא ההדרכה למנהלים במחוזות – אנו מנחים אתכם לא לבצע שום פעולה.

31/10/2018
בקרות תקן

בקרות תקן

הסתדרות המורים הגיעה להסכמות עם משרד החינוך כי בקרת התקן הרב תחומית תיערך אחת ל -5 שנים בלבד.(בבתי הספר בהם הבקרה לא הייתה תקינה תיערך בקרה לאחר 3 שנים ).וזאת במטרה להקל את העומסים המוטלים על המנהלים.

27/08/2018
ניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ט

ניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ט

ברצוני לעדכן אתכם כי בפגישה שקיימתי עם מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב ועם סמנכ"לית המינהל הפדגוגי, הגב' שוש נחום, סוכם כי חטיבות הביניים לא ייכנסו לתכנית ניהול עצמי. זאת כיון שבנושא לא התקיימו דיונים וכן לא נבחנו כלל ההיבטים וההשפעות שיהיו כתוצאה מהשינוי
23/08/2018
מנהלי פסגות יהיו זכאים לקבל מענקי פרישה כפי שמקבלים מנהלי בתי"ס

מנהלי פסגות יהיו זכאים לקבל מענקי פרישה כפי שמקבלים מנהלי בתי"ס

שמחה לבשר לכם, כי לאחר מאבק עיקש שניהלנו בדבר ההחלטה לבטל מענקי פרישה למנהלי הפסגות, הצלחנו להחזיר הטבה זו כבשנים קודמות.
מנהלי פסגות יהיו זכאים לקבל מענקי פרישה כפי שמקבלים מנהלי בתי"ס.
לפורשים מאחלת בריאות איתנה והצלחה בפרק ב.
10/05/2018
היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ט בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל - עדכון

היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ט בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל - עדכון

בהמשך למכתבנו מתאריך 6.5.18 ברצוני ליידע אתכם כי היום במסגרת הדיונים הובהר שההיערכות לשנת תשע"ט תהא ללא שינוי וכפי שהיה בשנת תשע"ח.
נמשיך לפעול למענכם ולמען מערכת חינוך מיטבית.
9/05/2018
היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ט בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל

היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ט בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל

הובא לידיעתי על ידי מנהלי מוסדות חינוך, כי נמסר להם, שהם אלה שיהיו מחויבים בדיווחים (גם אם ביצועם יעשה באמצעות עובדי ההוראה). לאור זאת, הודעתי לגורמים הרלבנטיים במשרד החינוך על התנגדותה של הסתדרות המורים להוספת מטלות על עובדי ההוראה באופן חד צדדי וללא הסכמה.
8/05/2018
אין להגיע למפגש מנהלים בנושא מתווה השינוי בחינוך הרגיל והמיוחד.

אין להגיע למפגש מנהלים בנושא מתווה השינוי בחינוך הרגיל והמיוחד.

הבוקר הודעתי למפקחת על החינוך המיוחד במחוז מרכז שמנהלי בתי הספר לא יגיעו למפגש מנהלים בנושא מתווה השינוי בחינוך הרגיל והמיוחד.
הרפורמה בחינוך המיוחד במתכונתה הנוכחית היא בכיה לדורות והסתדרות המורים מתנגדת אליה בכל תוקף. לא ניתן לרפורמה לעבור באופן חד-צדדי, בלי שום חשיבה, שום התייעצות עם גורמים מקצועיים וללא הבנה מעמיקה של השלכות על עובדי ההוראה, על התלמידים ועל המערכת כולה.
לאור האמור, הנחייתי היא שלא לקחת שום חלק במפגשים בנושא מתווה השינוי בחינוך הרגיל והמיוחד.

23/04/2018
בקרת תקן - עדכון

בקרת תקן - עדכון

ביום חמישי 8.3.18 קיימנו מפגש עם ראש מינהל בקרה ואכיפה, עו"ד גור רוזנבלט וצוותן בנושא בקרות התקן (לאור ההנחיה שנשלחה אליכם). בתום הפגישה התקבלו ההחלטות הבאות >>
11/03/2018
בקרות התקן

בקרות התקן

בימים אלה נתקבלו בלשכתי פניות ממנהלים שמופעלים עליהם לחצים ואף איומים במידה ולא יבצעו את בקרות התקן.
אני חוזרת ומדגישה, כי למרות שמשרד החינוך הינו המעסיק, לאיגוד המקצועי עומדת הזכות להורות על עיצומים.
הוראה זו , כמו ההנחיה שתוכנית ניצנים הינה בגדר זכות לכל עובד הוראה(כולל המנהלים ) קיימת ושרירה.
יינתן גיבוי מלא של הסתדרות המורים.

26/02/2018
בקרות, שאלונים  וסקרים למנהלים

בקרות, שאלונים וסקרים למנהלים

המנהלים נדרשים לבצע : בקרות תקן, שאלוני מי"צב, סקרים של ראמ"ה – אשר מדי שנה מפיקה סקרים רבים כדוגמת: רפורמת הכיתה הקטנה, סקר הורים, שאלון סח"לב, תוכנית מרום ועוד ועוד, לזה מתווספות הבקרות של המחוזות, בקרות נוספות מטעם הרשות בענין ניהול עצמי, ובקרות של תוכניות עירוניות ולאחרונה גם סקר של האגף לחינוך מיוחד !.
לא יתכן כי מנהל בית הספר, שגם כך עמוס יתבקש לעשות כך!
21/02/2018
"בית הספר של החגים"

"בית הספר של החגים"

הצטברו על שולחני פניות של מנהלי בתי ספר, לפיהן הם נדרשים על ידי הרשות המקומית לבצע משימות הקשורות ל "בית ספר של החגים".
הסתדרות המורים רואה בחומרה פניות אלה ומזכירה לכם שאין עליכם כל חובה לשתף פעולה בנושא.
15/02/2018
תוכנית "ניצנים"

תוכנית "ניצנים"

מנהלים בבתי הספר היסודיים ממשיכים לדווח כי הרשויות המקומיות מנסות בדרכים שונות
להפוך את המנהלים כחלק מתוכנית ניצנים.
אני חוזרת ומדגישה כי על פי סיכום בינינו לבין מנכ"ל המשרד והשלטון המקומי אין למנהלים חלק בתוכנית זו, בשום דרך ואופן.
29/08/2017
אחריות מנהלי בתי הספר

אחריות מנהלי בתי הספר

אני שמחה לבשר לכם, כי ההשקעה נשאה פרי ובימים אלה נשלח אלי ממשרד החינוך מכתב בחתימת מר אריה מור, מנהל אגף בכיר לבטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית בו התייחסות ברורה והבהרה חד משמעית באשר לאחריות המוטלת על הרשות המקומית/בעלות ומה בגדר האחריות של המנהלים לרבות בבתי ספר בניהול עצמי.
28/08/2017
חופשת הקיץ - ימי הערכות למנהלים

חופשת הקיץ - ימי הערכות למנהלים

המפגש היחידי אותו אנו מבקשים לכבד הינו המפגש עם שר החינוך בלבד.
אינכם מחויבים בהתייצבות למפגשים אחרים , בשל חופשת הקיץ.
13/08/2017
בטיחות ואחריות מנהלים , צהרוניות - פרויקט "ניצנים"

בטיחות ואחריות מנהלים , צהרוניות - פרויקט "ניצנים"

אני מבקשת לעדכן אתכם אודות ישיבה רבת משתתפים, כולל יועצים משפטיים, שקיימנו עם מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב ונציגים ממשרד החינוך. קיימנו דיון בנושאים שונים ביניהם סוגיית צהרונים - פרויקט "ניצנים" , בטיחות ואחריות מנהלים.
20/07/2017
"קול קורא" לתקצוב רשויות מקומיות להפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בשעות אחה"צ

"קול קורא" לתקצוב רשויות מקומיות להפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בשעות אחה"צ

הריני ליידע אתכם כי הודענו למשרד החינוך, כי מנהלים עובדי הוראה וגננות לא ייטלו שום חלק בתוכנית ניצנים, ולכן הורינו להם לא לשתף פעולה
10/07/2017
"קול קורא" לתקצוב רשויות מקומיות להפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בתום יום הלימודים

"קול קורא" לתקצוב רשויות מקומיות להפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בתום יום הלימודים

פנייה למנכ"ל משרד החינוך , מר שמואל אבואב.
אנו מתנגדים נחרצות למהלך זה. בכל הכבוד הראוי, לא ניתן כי נטל זה ייפול על כתפי מנהלים ועובדי ההוראה בבתי הספר ובגני הילדים הרשמיים שיטיל לא רק מטלות נוספות אלא אף חבויות ואחריות.
10/07/2017
תפעול הצהרונים אינו באחריות המנהלים.

תפעול הצהרונים אינו באחריות המנהלים.

לאור פניותיכם אלינו בדבר דרישת חלק מהרשויות המקומיות להפעיל צהרונים לכיתות א'-ג' בבתי הספר, הריני להודיעכם כי אין לשתף פעולה בכל פניה בעניין זה.
עמדת הסתדרות המורים היא כי תפעול הצהרונים הללו אינו באחריות המנהלים.
אבקשכם לפעול על פי הנחיה זו.
6/07/2017
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
5/07/2020
יפה בן דויד בראיון מיוחד בתוכנית "אופירה ...
8
30/06/2020
חברות וחברים יקרים, היום מגיעה לסיומה שנת ...
8
29/06/2020
מכתב לשר החינוך
8
25/06/2020
משך כל תקופת משבר הקורונה
8
20/06/2020
בתי ספר לחינוך מיוחד, שבהם יש חטיבות ביניים ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד