נשים יוצרות בישראל - סקר גיאוקרטוגרפיה
נשים יוצרות בישראל - סקר גיאוקרטוגרפיה

 

סקר "פנים" בחן את יחסם של הישראלים ליצירה הנשית; שאלות הקשורות לקשיים שיש לנשים יוצרות בישראל; והמידת ההכרות של הישראלים עם אמניות מובילות בישראל. הסקר נערך על ידי חברת גיאוקרטוגרפיה, במדגם כלל ארצי של 500 נשאלים.

מן הסקר עולה כי:

 

1.                   58% ציינו את תחום המחול כתחום בו יש את עיקר השוני בין נשים לגברים, מבין חמשת תחומי האמנות שנבדקו.

2.                   25% מהציבור מאמינים כי לנשים אמניות בישראל קשה יותר לשרוד וליצור מאשר לגברים אמנים.

3.                   65% מהציבור מאמינים כי האמנות הנשית פונה יותר לרגש לעומת האמנות הגברית, וזאת בשיעורים גבוהים יותר לעומת ערכים אחרים שנבדקו (54% עדינה יותר, 45%  עוסקת יותר במשפחה, 38%  בעלת אופי פחות פוליטי).

4.                   כל חמשת תחומי האמנות שנבדקו (מחול, שירה, פיסול, ציור ו- בימוי סרטים) נתפסים כתחומים המתאימים לנשים ולגברים במידה שווה (מעל למחצית מהמשיבים ציינו כך לגבי כל אחד מהתחומים). עם זאת, תחום המחול נתפס כמתאים יותר לנשים, בעוד שבתחומים  בימוי סרטים ו- פיסול  קיימת נטיית התאמה יותר לגברים.

5.                   47% מהציבור מאמינים כי לאמנית או יוצרת דתית קושי רב יותר לעסוק באמנות מאשר אמנית או יוצרת שאינה דתית".

6.                   בהתייחס למכלול תחומי החיים ניכר, כי קיימת תפיסה לפיה לגברים יש יותר הזדמנויות לעומת נשים (44% לעומת 23% בהתאמה), בעוד שבהתייחס לתחום האמנות ניכר כי קיימת תפיסה לפיה ההזדמנויות הניתנות למגזרים השונים (נשים ו/או גברים) הינה דומה (64% תופסים את ההזדמנות כשווה, 14% תופסים את ההזדמנות כגבוהה יותר בהתייחס לגברים ו- 12% תופסים את ההזדמנות כגבוהה יותר בהתייחס לנשים).

7.                   78% מהציבור מכירים לפחות אחת מחמש הסופרות הישראליות שנבדקו, כאשר המודעות הנעזרת הגבוהה ביותר הינה לסופרות: יוכי ברנדס ו- צרויה שלו (55% כל אחת).

8.                   88% מהציבור מכירים לפחות אחת מחמש המשוררות הישראליות שנבדקו, כאשר המודעות הנעזרת הגבוהה ביותר הינה למשוררות: לאה גולדברג (85%) ו- המשוררת רחל (80%).

9.                   40% מהציבור מכירים לפחות אחת מחמש האמניות הישראליות בתחומי הציור והפיסול שנבדקו, כאשר המודעות הנעזרת הגבוהה ביותר הינה לאמניות: בתיה לישנסקי (25%) ו- ציונה תג'ר (21%).

10.               נשים סבורות במידה רבה יותר מגברים (, שלנשים קשה יותר לשרוד כאמניות מאשר לגברים.

11.               נשים סבורות פחות מגברים שאמנות נשים עדינה יותר מאמנות גברים.

12.               נשים סבורות יותר מגברים שאמנות נשים פונה יותר אל הרגש מאמנות גברים.

13.               ככל שההכנסה עולה עולה מידת ההיכרות עם סופרות מובילות.

14.               הרבה יותר חרדים מכירים את יצירתה של נעמי רגן מחילוניים.

15.               יותר מסורתיים מכירים את לאה גולדברג מאשר חילוניים.

16.               קיים פער משמעותי בהיכרות עם אמניות בתחום הםפלסטי בין מזרחיים (79% אינם מכירים אף אמנית) ומ=אשכנזים (45% אינם מכירים).

17.               יותר גברים (30%) מנשים (19%) סבורים שפיסול מתאים יותר לגברים מאשר לנשים.

18.               61% מהחרדים סבורים שמחול מתאים יותר לנשים מאשר לגברים, לעומת 36% מהחילוניים.

19.               אין שוני בין דתיים, מסורתיים וחילוניים ביחסם לשאלה אם לאמנית דתית קשה יותר ליצור מאשר אמנית שאינה דתית

 

ממצאי הסקר

 

 

 

1. האם לדעתך יש או אין שוני ביצירות האומנות בכל אחד מהתחומים בין יצירות של נשים לבין יצירות של גברים?

 

 

יש שוני בין נשים לגברים

אין שוני בין נשים לגברים

לא יודע

מחול

58.1%

35.9%

6.0%

שירה

47.3%

47.0%

5.6%

מוסיקה

40.5%

54.4%

5.2%

ציור

36.5%

55.4%

8.1%

תיאטרון

30.9%

61.6%

7.5%

 

                                    

 

2. באיזו מידה אתה מסכים עם הטענה הבאה: "לנשים אמניות בישראל קשה יותר לשרוד וליצור מאשר לגברים אמנים"?

 

מסכים במידה רבה מאוד

9.3%

מסכים במידה רבה

15.8%

מסכים במידה בינונית

16.4%

מסכים במידה מועטה

10.5%

כלל לא מסכים

38.6%

לא יודע

9.4%

 

3. לגבי כל אחד מהערכים הבאים המתייחסים לאומנות של נשים לעומת אמנות של גברים, האם אתה מסכים או שאינך מסכים עם כל אחד מהם? אמנות של נשים היא...

 

 

מסכים

לא מסכים

לא יודע

פונה יותר לרגש

65.2%

29.2%

5.6%

עדינה יותר

53.9%

42.4%

3.7%

עוסקת יותר במשפחה

44.5%

47.2%

8.4%

בעלת אופי פחות פוליטי

37.6%

54.4%

8.0%

 

 

 

4.  בתחום הפרוזה, האם אתה מכיר או ששמעת על הסופרות הבאות:

 

יוכי ברנדס

55.1%

צרויה שלו

54.8%

נעמי רגן

48.2%

דבורה בארון

45.1%

גיל הראבן

22.3%

לא מכיר אף אחת

21.9%

 

 

5. בתחום השירה, האם אתה מכיר או ששמעת על המשוררות הבאות:

 

 

לאה גולדברג

85.1%

המשוררת רחל

79.6%

דליה רביקוביץ

61.9%

יונה וולך

61.8%

אגי משעול

16.1%

לא מכיר אף אחת

11.6%

 

 

6. בתחום הציור והפיסול, האם אתה מכיר או ששמעת על האמניות הבאות:

 

בתיה לישנסקי

24.9%

ציונה תגר

21.3%

סיגלית לנדאו

14.9%

לאה ניקל

13.2%

הילה לולו לין

5.9%

לא מכיר אף אחת

59.9%

 

 

7. לגבי כל אחד מתחומי האמנות הבאים למי לפי דעתך כל אחד מהתחומים יותר מתאים?

 

 

 

מתאים הרבה יותר לנשים

מתאים מעט יותר לנשים

מתאים לנשים וגברים במידה שווה

מתאים מעט יותר לגברים

מתאים הרבה יותר לגברים

לא יודע

מחול

23.6

19.6

51.6

0.8

0.5

3.9

ציור

5.1

4.1

76.3

6.7

4.7

3.0

פיסול

5.0

5.8

61.5

12.5

12.4

3.1

שירה

4.6

6.8

80.9

2.2

2.5

3.0

בימוי סרטים

1.5

1.7

52.4

15.1

25.4

4.0

 

 

8. באיזו מידה נכונה לדעתך הטענה הבאה: "לאומנית או יוצרת דתית קושי רב יותר לעסוק באמנות מאשר אומנית או יוצרת שאינה דתית"?

 

מסכים במידה רבה מאוד

22.4%

מסכים במידה רבה

24.4%

מסכים במידה בינונית

15.7%

מסכים במידה מועטה

7.1%

כלל לא מסכים

21.3%

לא יודע

9.0%

 

 

9. באיזו מידה יש לדעתך במדינת ישראל הזדמנויות שוות לנשים ולגברים במכלול תחומי החיים?

 

לנשים יש הרבה יותר הזדמנויות

3.5%

לנשים יש מעט יותר הזדמנויות

18.5%

לשניהם יש הזדמנויות במידה שווה

28.1%

לגברים יש מעט יותר הזדמנויות

18.9%

לגברים יש הרבה יותר הזדמנויות

25.0%

לא יודע

5.9%

 

10. באיזו מידה יש לדעתך במדינת ישראל הזדמנויות שוות לנשים ולגברים בתחומי האמנות?

 

לנשים יש הרבה יותר הזדמנויות

4.6%

לנשים יש מעט יותר הזדמנויות

6.9%

לשניהם יש הזדמנויות במידה שווה

63.8%

לגברים יש מעט יותר הזדמנויות

8.3%

לגברים יש הרבה יותר הזדמנויות

6.3%

לא יודע

10.1%

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד