סקר החינוך של "פנים"
סקר החינוך של "פנים"

      

 

מי אחראי לאלימות בבתי הספר? האם הטלוויזיה והאינטרנט משפיעים לרעה או לטובה על הלימודים? האם להנהיג תלבושת אחידה ולאסור טלפונים סלולריים בבתי הספר, כפי שמציע משרד החינוך? האם הגיע הזמן להחריף את האמצעים נגד נערים אלימים? והאם פעם באמת היה יותר טוב?

 

מערכת "פנים" מביאה כאן תוצאות סקר מיוחד שנעשה לכבוד גיליון 47 של "פנים". הסקר נערך על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה, בהנהלת אבי ורינה דגני

 

הסקר מעלה שורה של ממצאים מובהקים:

 1. 74% מהציבור תומכים בהצעה להרחיב את סמכויות הנהלות בתי הספר להשעיית תלמיד אלים מבית ספרו.

 

 1. 66% מהציבור תומכים בהצעה לאסור שימוש בטלפונים סלולריים ומכשירים אלקטרוניים בבתי הספר.

 

 1. 72% מהציבור תומכים בהצעה כי תלמידים יחויבו לעמוד עם כניסתו של המורה לכיתה.

 

 1. 81% מהציבור תומכים בהצעה לחייב תלבושת אחידה לתלמידים בכל בתי הספר.

 

 1. 60% מהציבור מסכימים כי כשהם היו תלמידים מערכת החינוך היתה טובה יותר מאשר מערכת החינוך היום.

 

 1. בין הסיבות שנבדקו, זו שנתפסת כמרכזית לאלימות בבתי הספר, וצוינה על ידי 43% מהמשיבים, היא חינוך לקוי במשפחה.

 

 1. בין הגורמים שנבדקו, השניים שנתפסים כאחראים לתוצרים של מערכת החינוך בישראל הם: משרד החינוך (32%) וההורים (27%).

 

 1. 53% מהציבור תופסים את החשיפה לטלוויזיה כמשפיעה לרעה על רמת הלימודים, לעומת 5% בלבד שתופסים את החשיפה לטלוויזיה כמשפיעה לטובה על רמת הלימודים.

 

 1. 38% מהציבור תופסים את השימוש באינטרנט כמשפיע לרעה על רמת הלימודים, לעומת 17% בלבד שתופסים את השימוש באינטרנט כמשפיע לטובה על רמת הלימודים.

 

 1. גברים תומכים יותר מנשים בהחרפת האמצעים נגד נערים אלימים.

 

 1. נשים תומכות יותר מגברים בהנהגת תלבושת אחידה בכל בתי הספר.

 

 1. לנשים דעה טובה יותר על השפעת הטלוויזיה על חינוך הילדים מאשר לגברים.

 

 1. לנשים דעה רעה יותר על השפעת האינטרנט על חינוך הילדים מאשר לגברים.

 

 1. ככל שעולה הגיל יש תמיכה נמוכה יותר בהחרפת האמצעים נגד נערים אלימים.

 

 1. ככל שעולה הגיל עולה ההתנגדות לשימוש בטלפונים סלולריים ובמכשירים אלקטרוניים בבתי הספר.

 

 1. ככל שגיל הנשאלים נמוך יותר, נפוצה יותר ההשקפה שההורים והמשפחה הם האחראים העיקריים לאלימות בבתי הספר

 

 1. ככל שגיל הנשאלים עולה גוברת התמיכה בהוראה שיש לקום לכבוד המורה בראשית השיעור.

 

 1. ככל שגיל הנשאלים עולה ניכר דגש רב יותר על מעמד המורה כסיבה לבעיות החינוך בישראל.

 

 1. ככל שהנשאלים צעירים יותר כך יש להם ביקורת רבה יותר על השפעת הטלוויזיה והאינטרנט על הלימודים.

 

 1. ככל שגיל הנשאלים עולה הגעגועים למערכת החינוך שלהם בילדותם עולה גם היא.

 

 1. ככל שהמעמד הסוציו-אקונומי של ההורים גבוה יותר, הם תומכים יותר בהחרפת האמצעים נגד ילדים אלימים בבתי הספר.

 

 1. נשאלים ממוצא מערבי מתנגדים פחות לטלפונים סלולריים בבית הספר.

 

 1. 91% מהחרדים תומכים בקימה לפני המורה בראשית השיעור, לעומת 68.5% מהחילוניים, ו-66.8% מהמסורתיים. 85.4% מהעולים החדשים תומכים בכך.

 

 1. 92% מהמסורתיים תומכים בתלבושת אחידה, לעומת 78.1% מהחילוניים ו-72.8% מהחרדים

 

 1. העולים החדשים ביקורתיים פחות ביחס להשפעת הטלוויזיה על הנוער מאשר כלל האוכלוסייה.

 

 1. ככל שההכנסה גבוהה יותר כך היחס להשפעת האינטרנט על הלימודים טוב יותר וביקורתי פחות.

 

 

תוצאות הסקר

 

 

שאלה ראשונה:

במסגרת חקיקה חדשה, הועלתה ההצעה להרחיב את סמכות הנהלות בתי הספר להשעיית תלמיד אלים מבית ספרו. באיזו מידה אתה תומך או שאינך תומך בהצעה זו?

 

 

מאוד תומך

49.5%

די תומך

24.0%

לא כל כך תומך

10.1%

כלל לא תומך

10.3%

לא יודע

6.1%

 

 

שאלה שנייה:

במסגרת חקיקה חדשה, הועלתה ההצעה לאסור שימוש בטלפונים סלולריים ומכשירים אלקטרוניים בבתי הספר. באיזו מידה אתה תומך או שאינך תומך בהצעה זו?                                                                                                                                  

 

 

מאוד תומך

44.9%

די תומך

21.0%

לא כל כך תומך

17.0%

כלל לא תומך

14.8%

לא יודע

2.2%

 

שאלה שלישית: 

מהי לפי דעתך הסיבה המרכזית לאלימות בני נוער בבתי הספר?                                       

 

היעדר סמכות מצד המורים

14.9%

חינוך לקוי במשפחה

43.3%

התגברות האלימות בחברה הישראלית

16.7%

היעדר חקיקה ואכיפה מטעם המדינה

6.2%

אף אחד מהם

1.7%

כולם באותה מידה

14.0%

לא יודע

3.2%

 

 

 

 

 

שאלה רביעית:

משרד החינוך שוקל לקבוע כי תלמידים יחויבו לעמוד עם כניסתו של המורה לכיתה. באיזו מידה אתה תומך או שאינך תומך בקביעה זו?                                                                                                                               

 

מאוד תומך

48.4%

די תומך

24.3%

לא כל כך תומך

11.5%

כלל לא תומך

13.9%

לא יודע

2.0%

 

 

שאלה חמישית: 

משרד החינוך שוקל לחייב תלבושת אחידה לתלמידים בכל בתי הספר. באיזו מידה אתה תומך או שאינך תומך בהצעה זו?                                                                                                               

 

 

מאוד תומך

57.8%

די תומך

22.5%

לא כל כך תומך

8.4%

כלל לא תומך

9.6%

לא יודע

1.7%

 

שאלה שישית:

מהו הדבר שמהווה, לפי דעתך, הבעיה העיקרית של מערכת החינוך בישראל?                                                                      

 

 

חוסר גבולות לתלמידים בבתי הספר

12.7%

חוסר גבולות לילדים ובני נוער בחינוך בבית

20.0%

התפרקות החברה הישראלית מערכים

19.7%

שיטות ההוראה של בתי הספר

9.9%

מעמד המורים ושכרם

18.3%

אף אחד מהם

1.4%

כולם באותה מידה

13.5%

לא יודע

4.4%

 

שאלה שביעית:

האם לחשיפה הרבה של בני נוער לטלוויזיה יש, לפי דעתך, השפעה כלשהי לטובה או לרעה על רמת הלימודים של בני הנוער?                                                                                                                                         

 

החשיפה לטלוויזיה משפיעה לטובה על רמת הלימודים

5.0%

החשיפה לטלוויזיה משפיעה לטובה ולרעה באותה המידה

34.6%

החשיפה לטלוויזיה משפיעה לרעה על רמת הלימודים

52.8%

אין לחשיפה לטלוויזיה השפעה על רמת הלימודים

7.6%

 

שאלה שמינית:

האם לשימוש הרב של בני נוער באינטרנט יש, לפי דעתך, השפעה כלשהי לטובה או לרעה על רמת הלימודים של בני הנוער?                                                                                                                                          

 

 

השימוש באינטרנט משפיע לטובה על רמת הלימודים

16.8%

השימוש באינטרנט משפיע לטובה ולרעה באותה המידה

39.2%

השימוש באינטרנט משפיע לרעה על רמת הלימודים

37.6%

אין לשימוש באינטרנט השפעה על רמת הלימודים

6.4%

 

שאלה תשיעית:

באיזו מידה אתה מסכים או שאינך מסכים עם המשפט הבא: "כשאני הייתי תלמיד, מערכת החינוך היתה טובה יותר מאשר מערכת החינוך היום"?                                                                                                                                                   

 

 

מאוד מסכים

36.1%

די מסכים

24.0%

לא כל כך מסכים

19.5%

כלל לא מסכים

10.8%

לא יודע

9.7%

 

שאלה עשירית: 

מי לדעתך האחראי העיקרי לתוצרים של מערכת החינוך בישראל?                                                  

 

 

המורים

10.3%

ההורים

26.8%

משרד החינוך

32.2%

הרחוב

11.9%

אף אחד מהם

0.7%

כולם באותה מידה

14.6%

לא יודע

3.5%

 

 

הסקר המלא באתר הסתדרות המורים

 

 

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
23/09/2020
אני שמחה לבשר לכם כי הגדלנו את תקציב המלגות ואת ...
8
17/09/2020
פנייה דחופה בעניין נוהל החינוך המיוחד מתכונת למידה ...
8
13/09/2020
אנו מתנגדים מכל וכל להחרגת החינוך המיוחד מכלל ...
8
10/09/2020
8
9/09/2020
אבקשכן להקפיד בזמן מחלה להודיע למפקחת הישירה שלכן ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד