מצבא העם לחברת קצוות
מצבא העם לחברת קצוות

 

 

ציקי סלע הוא ראש תכנון ומינהל כוח אדם בצה"ל

 

חינוך לשירות או להתנדבות הוא חלק מחינוך ערכי ציוני. הנתונים לגבי אחוז המשתחררים על פי חוק והמשתמטים חייבים להדליק נורה אדומה. זו לא רק סוגיה דמוגרפית

 

כראש תכנון ומינהל כוח אדם של צבא ההגנה לישראל אני אחראי מתוקף תפקידי על ניהול משאבי האנוש בתחום של שירות החובה והמילואים.  בסקירה הקצרה שלי אנסה להציג שלוש-ארבע טענות מרכזיות. הטענה הראשונה תהיה שצבא העם והגיוס לכל כולל גם את החלשים וגם את החזקים. צבא העם והגיוס לכל הם מרכיב העוצמה העיקרי של מדינת ישראל, הם תנאי קיומי עבור ישראל.

הדבר השני זה שהחברה, ובעצם מערכת החינוך, חייבת בצד החינוך למצוינות ולתכנים מקצועיים של ידע, לחנך גם חינוך ערכי ציוני, שהוא חינוך לישראליות. החינוך לחובת השירות או ההתנדבות הוא חלק מהחינוך הערכי ציוני הזה. מערכת החינוך שלנו היא חלק מהכנה לשירות הצבאי, זו רקמה שאי אפשר לפרק אותה.

 הדבר הבא שאטען, זה שנוצרת לנו במדינת ישראל תרבות קצוות מאוד קיצונית. יש אנשים מאוד איכותיים בכל הרמות, גם בנכונות שלהם לתרום, גם בידע שלהם, גם בהישגים שלהם, ומנגד, אנשים בקצה ההפוך לגמרי, וכמעט אין אמצע.

 הדבר הבא שאגיד זה שמדינת ישראל חייבת לתמוך במשרתים תמיכה אמיתית.

והדבר האחרון הוא שיש לנו בעיה אמיתית והיא שמדינת ישראל ויתרה על החינוך הטכנולוגי. צבא ההגנה לישראל צריך להכשיר כל שנה 2,500 אנשי מקצוע למערכים טכנולוגיים, כי מדינת ישראל לא מייצרת אותם. התאחדות התעשיינים ומשרד התמ"ת מצביעים בצורה ברורה על כך שהפער הזה יפגע בחוסן הלאומי של מדינת ישראל וביכולות הטכנולוגיות שלה בעתיד .

כשאני אומר גיוס לכל, אני טוען שכל אחד צריך להתגייס,  מאה אחוז של האוכלוסייה, אבל אני כולל בזה גם התנדבות. יש מציאות. המוסלמים לא חייבים גיוס על פי חוק, אבל הם צריכים לתרום בערוץ אחר. החרדים על פי מה שהחוק מתיר. כדאי שנכיר את העובדות. רק 52%  מבני ה-18 עוברים את פתח הסף, את מה שנקרא היום מיטב ופעם נקרא בקו"ם, ומתגייסים לצה"ל. זה כולל כמובן את המוסלמים.

 

 

שימו לב לנתון:  כל נער שני או נערה שנייה בני 18 במדינת ישראל לא מתגייסים עפ"י חוק. אני לא מדבר על השתמטות, אני מדבר על חוק. כמובן, זה מכיל את אלה שלא חייבים גיוס, והנתון הזה הוא מאוד משמעותי כשאנחנו מדברים על שירות לכל.

כשאנחנו מדברים על חייבי הגיוס, הרי שעל פי החוק במדינת ישראל זה כל בן 18 יהודי או דרוזי. מבין הגברים, 28% לא מתגייסים לשירות עפ"י חוק. מי אלה אותם 28%? 11% הם מי שמוגדרים "תורתו אומנתו", אלה שהם חרדים ולומדים בישיבות.  ניתן לראות את הגידול בנתון הזה, מ-5% ל-11%, שאירע בתהליך לא כל כך ארוך.

 יש לנו עוד 7% שיש להם פטורים רפואיים, עוד 6% שהם אנשים באמת קשי יום ושלא ניתן למצות מהם גיוס, מה שאנחנו קוראים סף גיוס.  בתוך זה אני מפנה את תשומת הלב לרישום הפלילי, כי כל הגידול של 2% הוא ברישום פלילי ולא מדובר פה על מישהו שביצע איזו עבירה קטנה. אלה רק אנשים עם רישום כבד מאוד ומשמעותי מאוד. רוצחים, אנסים ודברים מהסוג הזה. גידול של 2% בנתון הזה הוא מאוד משמעותי, בדיוק בהקשר שדיברתי על חברה של קצוות. 

לגבי נשים, שוב, אני לא מכליל את המוסלמיות וגם לא את הדרוזיות כי הן לא חייבות גיוס, אלא מדבר רק ביהודיות. שימו לב לנתון, 43% מהבנות לא מתגייסות ופה הסיבה היא אחת. אותה חקיקה שקובעת, עפ"י חוק, כי בת רשאית להצהיר שהיא דתייה. אגב, היא לא צריכה להיות דתייה. זו הבעיה בעניין הזה, היא רק צריכה להצהיר שהיא דתייה ולקבל פטור. 33% מבנות ישראל מקבלות פטור בגין הצהרת דת. יש עוד סעיפים, שהם בהחלט בשוליים, אבל זו סוגיה ואנחנו נחזור למספרים האלה בהמשך. 

מתוך המתגייסים, וכאן מגיע סיפור הקצוות, 80% מהבנים ומהבנות, יש פה הבדל של אחוז, מדווחים על רצון עז להתגייס. הנתון הזה מתייחס לאלה שכן מתגייסים, ומתוך הגברים המתגייסים אנחנו רואים ש-70%, שזה אחוז גבוה מאוד,  רוצים להיות לוחמים. 

דיברתי על הפטור של "תורתו אומנותו", דיברתי על הצהרת הדת, שתי סוגיות מהותיות, ומיד אתייחס אליהן.  עפ"י חוק הם מקבלים פטור, אבל תיכף נראה מה מסתתר ב"על פי חוק" הזה, ואני נותן פה רמז לשקף כאן למטה שאם ב-1980 רק 6% מבוגרות של החינוך המלכתי, לא ממלכתי-דתי, הצהירו, הרי שהיום 8% מצהירות.

אני מביא עוד נתון, אבל לא אתייחס אליו. אתם תתייחסו אליו. במדינת ישראל של 1992, 71% מהתלמידים למדו בחינוך הממלכתי, ואילו היום לומדים בו רק 59%. לעומת זאת, בחינוך החרדי חלה עלייה מ-9% ל-24%. זו לא רק סוגיה דמוגרפית. זה נוגע מעבר לצבא. אנחנו מדברים על הון אנושי ועל ביטחון לאומי, זו לא רק בעיה דמוגרפית. וכדאי שנדע שלפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היום 25% מתלמידי כיתות א' הם בחינוך החרדי. זאת אומרת, שהאחוז הזה עוד ילך ויעלה.

אמרנו ביטחון לאומי, אז כדאי שנדע כי לפחות בארבע-חמש שנים הקרובות מצבת כוח אדם של צה"ל, לגבי גברים ונשים, עומדת לרדת בצורה משמעותית בכמה אלפים, כתוצאה מגודל השנתון ומהפטורים שהצגתי, אבל המרכיב העיקרי הוא גודל השנתון.

 

 

ואסיים בסוגיית ההשתמטות. משתמט בעיני הוא מי שחוק הגיוס חל עליו והוא בוחר שלא להתגייס. אני מונה 7,000, צעירים שמשתמטים כל שנה, וזו הערכה כמובן. בקבוצה הזו אני כולל חרדים שמצהירים כי הם לומדים בישיבה, ואגיד בזהירות שחלק מראשי הישיבות מעודדים אותם להצהיר כך , מסיבות תקציביות, בעוד שהם לא לומדים בישיבה. ואגיד בזהירות שאני מעריך את ההיקף של התופעה הזו ב-25% מאלה שרשומים בישיבות. זה סוג של השתמטות. נכון, זה על פי החוק, הוא רק צריך להצהיר, אבל זה סוג של השתמטות.

 ההשתמטות השנייה, ובעיני היא חמורה הרבה יותר, היא בקרב בנות שמצהירות. כדאי שנדע, החקיקה במדינת ישראל קובעת שבחורה יכולה לבוא ביום כיפור באוטו עם כריך לא כשר ללשכת הגיוס ולהצהיר שהיא דתייה, ואני חייב לקבל את ההצהרה שלה. אגב, ממשלת ישראל הגישה הצעת חקיקה לשינוי העיוות הזה, וזו עדיין לא אושרה. ואני גורס שגם פה לפחות 30% -40% מהמצהירות אינן דתיות, ויש לכך תימוכין.

הקבוצה הבאה שמשתמטת מתייחסת למי שמקבלים פטור על רקע נפשי. בתוך הסעיף הזה יש הרבה מאוד השתמטות סמויה. מדובר במספרים הרבה יותר קטנים כמובן, אבל גם זה סוג של השתמטות. ויש לנו גם כאלה שמשתחררים בחצי השנה הראשונה של השירות. מדובר בשיעור -16% שמשתחררים בחצי שנה הראשונה לשירותם.

אין לי ספק שלא הולך ופוחת הדור, יש הרבה מאוד עשייה ואני תמיד אומר שאם בן-גוריו, אבי האומה המתחדשת שלנו, היה פה הוא היה אומר מצוין, יש עוד הרבה מה לעשות.

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד