זכויות עו"ה בתקופת שמירת הריון
זכויות עו"ה בתקופת שמירת הריון
3/10/2011

 בעקבות פניות של חברות בנושא מצאנו לנכון להבהיר שוב את זכויות עובדות ההוראה בתקופת שמירת הריון בעקבות שינוי מדצמבר 2008 בנושא.

 

1.   תקופת שמירת הריון (על סמך תעודה רפואית) בה עו"ה תקבל גימלת הריון מהביטוח  

 

      הלאומי תיחשב כתקופת עבודה לכל דבר עניין ונושאת זכויות. 

 

2.   לאחרונה תוקן חוק עבודת הנשים וחוק הביטוח הלאומי המאפשר לעובדת המצויה  

      בשמירת הריון לבחור בין קבלת גמלת ביטוח לאומי לבין ניצול חופשת המחלה, 

      העומדים לרשותה. 

 

3.   תיקון החוק לא יפגע בזכותה של עובדת לנצל ימי חופשת מחלה בגין שמירת הריון אף 

      אם לא תוכל זכאותה לגמלת שמירת הריון על פי חוק הביטוח הלאומי.
 

 

להלן הוראות התקשיר בנושא שמירת הריון : 

 

33.312 

    (א)   עובדת רשאית להעדר מעבודתה בכל חודשי ההיריון על סמך תעודה 

                         רפואית כדלקמן : 

 

                        1)  כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת ; 

                        2)  כי סוג העבודה מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים  

                             את האישה בשל היותה בהיריון, או את עוברה ולא נמצא לה עבודה 

                             חלופית מתאימה על ידי מעבידה. 

 

               (ב)      דין היעדר לפי פסקה זו כדין היעדר לרגל מחלה, והעובדת זכאית לנצל 

                         לנצל חופשת מחלה בתקופה זו בכפיפות להוראות פרק משנה 33.2 ; 

 

               (ג)      על אף האמור בנסמן (ב) לא תישלל זכותה של מבוטחת לגמלה לשמירת 

היריון מכח חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, בשל זכאותה לחופשת מחלה, ובלבד שלא ישולם לה שכר בגין חופשת מחלה וגמלה לשמירת היריון בעת אותה תקופה ; 

 

(ד)     עובדת שתבחר לקבל גמלת היריון מהמוסד לביטוח לאומי ואשר תהיה  

זכאית לכך בהתאם לחוק הביטוח הלאומי תיחשב תקופת שמירת ההיריון בגינה התקבלה הגמלה כתקופת עבודה לכל עניין, חוץ מאשר לתשלום משכורת. התקופה תוכר כתקופת שירות נושאת זכאות לגמלאות על פי  

חוק שירות המדינה (גמלאות) התש"ל – 1970 לגבי הפרשות לפנסיה 

צוברת – ראה פסקה 33,338 ; 

 

               (ה)     עובדת שתקבל שכר בגין חופשת מחלה, ולאחר מכן תוכר לבקשתה זכאותה 

לגמלת שמירת היריון מהביטוח הלאומי עבור אותה תקופה תהיה חייבת להחזיר לשירות המדינה את השכר בגין חופשת מחלה שקיבלה וימי חופשת מחלה שניצלה יושבו למכסת ימי חופשת המחלה הצבורה שלה. (חוק עבודת נשים התשי"ד-1954, ס' 7 (ג). 

(סט/19). 

 

 

33.338 

 

(א)        תקופת חופשת לידה שבעדה זכאית העובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, באישה שיעור שהוא נחשבת כתקופת עבודה לכל עניין, חוץ מאשר לתשלום משכורת, בכפיפות לאמור בפסקה 33.337 (ראה גם פסקה 33,334) ; 

  

(ב)        לעניין עובדת הזכאית לחופשת לידה בת עשרים ושישה שבועות, תקופת חופשת הלידה בעדה אינה זכאית העובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי ועד תום תקופת חופשת הלידה (מהשבוע החמישה עשר ועד השבוע  

העשרים ושישה) תחשב כתקופת עבודה לעניין צבירת זכויות התלויות בוותק, לרבות צבירת ותק לדרגה, ותק לפיצויי פיטורים, דמי הבראה וכן לעניין צבירת ימי חופשה ומחלה (בכפוף לאמור בפסקאות 33.128  

ו-33.212 בהתאם). 

 

(ג)         המשרד ימשיך לשלם עבור עובדת אשר זכויותיה לגמלאות בוטחו בקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מאושרת) בעד הבטחת זכויותיה לגמלאות עבור תקופת שמירת ההיריון ו/או תקופת חופשת הלידה שבעדה זכאית העובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, כמוגדר בפסקאות 33.128 ו-33.212 בהתאמה. חלקה של העובדת לצורך הבטחת זכויותיה לגמלאות כאמור ינוכה משכרה על פי הוראות החשב הכללי ; 

            (חוק עבודת נשים התשי"ד – 1954,ס' 76(א)). 

לחדשות נוספות

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
17/09/2020
פנייה דחופה בעניין נוהל החינוך המיוחד מתכונת למידה ...
8
13/09/2020
אנו מתנגדים מכל וכל להחרגת החינוך המיוחד מכלל ...
8
10/09/2020
8
9/09/2020
אבקשכן להקפיד בזמן מחלה להודיע למפקחת הישירה שלכן ...
8
9/09/2020
מידע וטפסים לעובדי הוראה בסיכון פורסם בפורטל
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד