נוהל הבחירות לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל ולתפקיד מ"מ מזכ"ל הסתדרות המורים
נוהל הבחירות לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל ולתפקיד מ"מ מזכ"ל הסתדרות המורים
21/04/2011

נוהל הבחירות לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל ולתפקיד מ"מ מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל בוועידת הסתדרות המורים בישראל

הגדרות:

1.              בחלק זה –

חוקה- חוקת הסתדרות המורים בישראל

"מזכ"ל" - העומד בראש הסתדרות המורים בישראל

"מ"מ מזכ"ל "- סגנו וממלא מקומו של המזכ"ל

"בוחר" – ציר וועידת הסתדרות המורים

"בחירות" – הבחירות בוועידת הסתדרות המורים לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל ומ"מ מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל ( להלן :"הבחירות")

"בית-הדין" – בית הדין של הסתדרות המורים.

"ועדת הבחירות " – ועדת הבחירות המרכזית לוועידת הסתדרות המורים, שמונתה על-ידי מרכז הסתדרות המורים (להלן: "ועדת הבחירות")

"מזכיר ועדת הבחירות הבחירות" – שמונה ע"י ועדת הבחירות בהתאם לחוקה.

 

"סיעות" - הסיעות הנבחרות המיוצגות בוועידת הסתדרות המורים בישראל

 

"המועד האחרון להגשת מועמדות" – ייקבע סמוך למועד הבחירות  . 27 באפריל 2011 בשעה 10:00 המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל ומ"מ מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל .

 

 מועד הבחירות- 27 באפריל 2011 החל מהשעה 16:00 ועד השעה 17:00

1.             הוראות חוקת הסתדרות המורים בישראל  יחולו על הוראות שעה זו.

2.              מקום שיש סתירה בין הוראות החוקה לבין הוראות תקנון זה , יחולו הוראות החוקה.

3.      הבחירות לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל ומ"מ מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל , יתקיימו במושב הראשון של כל וועידה נבחרת בכפוף להוראות החוקה.

4.         סיעה או סיעות הנבחרות המיוצגות בוועידה  יגישו את מועמדיהן הן לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל והן לתפקיד ממלא מקומו ביחד (להלן :"צוות המועמדים "), בכפוף להוראות סעיף 20 לחוקה,  אשר ייבחרו יחד באמצעות אותו  פתק הצבעה  מבין צוותי המועמדים העומדים לבחירה ובלבד והצגת המועמדות של צוות מועמדים, נתמכת בחתימותיהם של לפחות 10% מבין סה"כ צירי הוועידה. ראה הטופס מצ"ב המסומן כנספח 1 לנוהל זה.

5.             בעת הגשת המועמדות, תמסר הודעה על זהות המיועד למזכ"ל ועל זהות המיועד לתפקיד מ"מ מזכ"ל אשר יחדיו מועמדים לבחירה לתפקיד המזכ"ל ומ"מ.

6.         הבחירות לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל ומ"מ ,יתקיימו במועד אחד, בפתק אחד  לצוות המועמדים שייבחרו כצוות אחד.

7.              הוגשה מועמדתם של צוות מועמדים שאין מועמדים נגדם, תתקים הצבעה גלויה.

8.        הוגשה מועמדות  של יותר מצוות מועמדים אחד, תתקיים הצבעה חשאית . יודפס שמות  של כל צוות מועמדים משולב לחוד על פתק והמצביע יצביע באחד הפתקים הנראים לו.

9.              הוחלט על קיום הצבעה חשאית, ימנה יו"ר ועדת הבחירות ועדת קלפי אחת או יותר, המורכבת מנציגי כל המתמודדים.

10.     מניין הקולות יתחיל בשעה בה ייסגרו הקלפיות למצביעים ועל פי הנוהל שתקבע ועדת הבחירות.

11.         בדיקה מוקדמת: לפני התחלת הספירה בודקת ועדת הקלפי את התאמת מספר המעטפות בקלפי למספר המצביעים לפי גליונות ההחתמה . כמו כן ייספרו המעטפות הריקות שנותרו ויירשם מספרם בפרוטוקול . במקרה של אי התאמה יירשם הדבר בפרוטוקול.

12.      חילוקי דעות ואירועים חריגים : חילוקי דעות ואירועים חריגים שהתגלעו במהלך ההצבעה  או בעת מניין הקולות או בסיכום התוצאות , ירשמו בפרוטוקול ויועברו להכרעת מליאת ועדת הבחירות.

13.         על החלטת ועדת הבחירות ניתן לערער בפני בית הדין לא יאוחר מ-24 שעות ממועד סיום ספירת הקולות. ביה"ד ידון בערעור תוך 24 שעות ממועד הגשת הערעור

14.         פרוטוקול ועדת הקלפי ישקף נאמנה, את כל האירועים שהתרחשו במהלך ההצבעה.

15.        בתום מנין הקולות יירשם וייחתם פרוטוקול מפורט  לסיכום התוצאות . על הפרוטוקול יחתמו כל חברי ועדת הקלפי .

16.       פרוטוקול ועדות הקלפי והתוצאות בקלפיות יועברו למליאת ועדת הבחירות שתסכם את סה"כ מניין הקולות, בכל הקלפיות, תאשרת את תוצאות הבחירות ותקבע את צוות המועמדים שזכה בבחירות.

17.     יו"ר ועדת הבחירות יודיע לוועידה על תוצאות ההצבעה בבחירות ויכריז על זהות מזכ"ל הסתדרות המורים הנבחר ועל זהות מ"מ מזכ"ל הסתדרות המורים הנבחר.

 

 

לחדשות נוספות

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
17/09/2020
פנייה דחופה בעניין נוהל החינוך המיוחד מתכונת למידה ...
8
13/09/2020
אנו מתנגדים מכל וכל להחרגת החינוך המיוחד מכלל ...
8
10/09/2020
8
9/09/2020
אבקשכן להקפיד בזמן מחלה להודיע למפקחת הישירה שלכן ...
8
9/09/2020
מידע וטפסים לעובדי הוראה בסיכון פורסם בפורטל
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד