עדכונים בנושאים פרופסיונלים
עדכונים בנושאים פרופסיונלים
7/04/2009

 

להלן עדכונים בנושאים פרופסיונלים :

 

עיקרי הסכם קיבוצי בנושא תגמול עובדי הוראה עבור עבודה עם תלמידים ליקויי למידה

 

להלן התגמול  שישולם החל מ – 1.9.08 לכלל עובדי הוראה (עו"ה) המועסקים בחינוך העל יסודי ומקבלים שכרם מבעלויות על יסודיות ללא קשר להשתייכותם הארגונית  עבור ביצוע פעולות עם תלמידים ליקויי למידה: 

 

*   תוספת זמן לבחינה בנוכחות עו"ה – לתלמיד בודד או קבוצת תלמידים –  1  יחידת גמול.

 *  הקראת שאלון בחינה לתלמיד/ים – לתלמיד בודד או קבוצת תלמידים   -  1   יחידת גמול.

*   בחינה בע"פ    -  לתלמיד בודד  -  1  יחידת גמול.

*   הכתבת תשובות בחינה למורה ע"י התלמיד – תלמיד בודד  -    1.25  יחידות גמול.

*    שעתוק (העתקת תשובות הבחינה של התלמיד) – לתלמיד בודד  -   1.25  יחידות גמול.    

 

יחידת גמול תהיה שווה ל – 0.5%  מבסיס שכר הכולל את שכרו המשולב של עו"ה , תוספת 94, תוספת 2001 ותוספת 2008.

 

"בחינה" – כמשמעותה בהנחיות שהוצאו לעניין זה ע"י משה"ח.   

 

n       התגמול לא ייכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות ולא ייחשב כשכר לעניין חישוב ערך שעה,פיצויי פיטורים. גמלאות, הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות.

 

n       בגין התגמול תבוצע הפרשה לקופת גמל לתגמולים ( 5% מעסיק ו – 5% עובד).

 

n       התגמול ישולם על פי דיווח על ביצוע הפעולות, במשכורת המשולמת בגין החודש שלאחר החודש בו הן בוצעו.הדיווח של עו"ה יהיה טעון אישור של מנהל ביה"ס.

 

n       הסדר זה יחול לגבי ביצוע פעולה עם תלמיד לקויי למידה,אשר הוגדר ככזה על פי כל הנהלים  של משה"ח החלים לעניין זה,

ואשר אושרה לו ה"התאמה" הדורשת את ביצוע הפעולה האמורה בהתאם לכללים של משה"ח בעניין זה וע"י הגורמים המוסמכים לכך.

 

-- ביה"ס רשאי למנות רכז לליקויי למידה במסגרת התפקידים והגמלים הניתנים לבתי הספר. מינוי זה יהיה המקום מינוי  רכז אחר שתפקידו מזכה בגמול.

 

-- גמול עבור ביצוע פעולות עם תלמידים ליקויי למידה יוכל להינתן רק לעו"ה שאינם זכאים לגמול חינוך מיוחד.

 

-- הסדר זה יחול על עו"ה אשר אינם מועסקים בתנאי העסקה של רפורמת "אופק חדש".

 אופן יישום תגמול עבודה עם ליקויי למידה בביה"ס שעברו ל"אופק חדש" יפורסם בקרוב.

 

עיקרי הסכם קיבוצי בנושא גמול הכנה לבגרות  

 

במועדים המפורטים להלן יחושב גמול הכנה לבגרות המשולם לעו"ה, המועסקים בחינוך העל יסודי ומקבלים שכרם מהבעלויות ללא קשר להשתייכותם הארגונית , בגין הכנת תלמידים לבחינות בגרות במקצועות מתמטיקה ואנגלית בשיטת הצבירה כדלהלן:

 

n       החל מ – 1.9.08 עבור הכנת כיתה אחת לשאלון בגרות אחד יהיה עו"ה זכאי, בשנת הלימודים בה ניגשת הכיתה לבחינה באותו שאלון ,לתוספת בשיעור של 2% שתחושב על בסיס השכר המשולב,תוספת 94, תוספת 2001 ותוספת 2008. התוספת תחושב על בסיס השכר האמור למשרה מלאה לפי דרגתו וותקו של עו"ה, ללא קשר לחלקיות משרתו.

 

n       החל מיום 1.9.09 עבור הכנת כיתה אחת לשאלון בגרות אחד יהיה עו"ה זכאי ,בשנת הלימודים בה ניגשת הכיתה לבחינה באותו שאלון, לשעות שבועיות בנוסף להיקף משרתו בפועל כמפורט להלן :

 

מספר סידורי של השאלון             מספר שעות שבועיות

 

1                                                                                            0.5

2                                                                                            0.5

3                                                                                            1

4                                                                                            1

5                                                                                            1

6                                                                                            1.25

7                                                                                            1.25

 

 

·         הגמול ישולם לעו"ה המכין כיתה המונה 10 תלמידים לפחות.  עו"ה המכין כיתה המונה 6-9 תלמידים יהיה זכאי ל – 50% מהגמול האמור. עו"ה המכין כיתה המונה 3-5 תלמידים יהיה זכאי ל – 25% מהגמול האמור.

·         חישוב הגמול עבור הכנה לבגרות במקצועות מתמטיקה ואנגלית בשיטת הצבירה יבוא במקום כל ההוראות הקיימות בנושא חישוב הגמול.

 

 

החזר הוצאות טלפון

 

מתאריך 1.9.08 הופסקה הזכאות להחזר הוצאות בגין התקנת טלפון ואחזקתו לעובדי הוראה.

 

מ- 1.9.08 יהיו כל עובדי ההוראה זכאים להחזר הוצאות טלפון על פי ההוראות המפורסמות ע"י החשב הכללי במשרד האוצר בעניין החזר הוצאות טלפון לעובדי מדינה לגבי קבוצה 8 ( 48.6 ₪ לחודש) בהוראות האמורות וכפי שיהיו מעת לעת.

 

מנהלים וסגני מנהלים,אשר זכאים בגין אחזקת טלפון ושיחות (יחד) לסכום העולה על הסכום לעיליהיו זכאים לגבוה מבין שני הסכומים האמורים.

 

מצ"ב חוזר החשב הכללי בנושא זה - בקישור מטה.  

 

 

האגף לאיגוד מקצועי עומד לרשותכם בכל שאלה / הבהרה בטלפונים : 03-6922975 /

03-6922986.

 

 

 

בברכת חג שמח וכשר לכל בית ישראל

 

 

לחדשות נוספות

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
24/09/2020
אנחנו מודעים לקשיים ולסכנות ההידבקות ומציפים אותם ...
8
23/09/2020
אני שמחה לבשר לכם כי הגדלנו את תקציב המלגות ואת ...
8
17/09/2020
פנייה דחופה בעניין נוהל החינוך המיוחד מתכונת למידה ...
8
13/09/2020
אנו מתנגדים מכל וכל להחרגת החינוך המיוחד מכלל ...
8
10/09/2020
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד