הסכם קיבוצי מתאריך 4.5.03
הסכם קיבוצי מתאריך 4.5.03
29/12/2010

הסכם קיבוצי  

שנחתם ביום 4.5.2003

 

בין:        ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר במשרד האוצר, מר יובל רכלבסקי ועל ידי מנכ"לית משרד החינוך, גבי רונית תירוש:

                                                                                     מצד אחד

                                                                                    (להלן: "המדינה")

 

לבין:      הסתדרות המורים, המיוצגת על ידי המזכיר הכללי, מר יוסי וסרמן ועדל ידי מ"מ המזכ"ל, מר גד דיעי:

                                                                                     מצד שני

                                                                                    (להלן: "הסתדרות המורים")

 

1.                   הסכם זה יחול על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה.

2.                 א. הליך הפיטורים כנגד 1300 עובדי הוראה, מתוך עובדי ההוראה האמורים להיות מפוטרים לקראת שנת הלימודים תשס"ד, עקב הקיצוץ בתקציב משרד החינוך, יבוטל. זאת בנוסףלפרישת עובדי הוראה לקצבה כמפורט במכתבו של הממונה כל התקציבים במשרד האוצר לשרת החינוך מיום ה- 4.5.2003. 
ב. מוסכם על פטיורים של 250 עובדי הוראה, בהתייעצות עם הסתדרות המורים, במסלול של פיצויי פיטורים מוגדלים, בהתאם לתנאי סיום עבודה המפוטרים בנספח א' להסכם זה.

3.             א. על אף האמור בהסכמים קיבוציים הקיימים בין הצדדים, מוסכם, כי בשנת הכספים 2003, הסתדרות המורים תחתום, באופן חד פעמי, מתוך יתרת הכספים האמורים להיות מועברים אליה, על פי אותם הסכמים, עבור שנת הכספים 2003, סך של 45 מליון ש"ח.
ב. הצדדים יסכימו ביניהם את הסעיפים ההסכמיים אשר מהם יופחת הסכום האמור.
ג. מובהר כי זכאות הסתדרות המורים לכספים עבור שנת 2003 מכוח הסעיפים עליהם יוסכם כאמור בסעיף קטן ב' לעיל, תהיה בניכוי הסכום המוסכם כאמור בסעיף 3 א'.

4.                 סכסוך העבודה שהוכרז בעניין ביטול פיטורי עובדי הוראה מבוטל. עם החתימה על הסכם זה מודיעה הסתדרות המורים כי עובדי ההוראה שבים לעבודה סדירה החל מיוןם 2.5.2003.

5.                הצדדים מסכימים הדדית על שמירת השקט התעייתי בנושאים שהוסדרו בהסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי הסתדרות המורים שומרת על הזכות לנקוט צעדים ארגוניים ו/או עיצומים שאינם בבחינת שתיבה כללית מוחלטת, בגין הליכי חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית, לקראת הקריאה השניה והשלישית של הצעת החוק, ואולם, כל צד יהיה רשאי לשמור על טענותיו בעניין זה.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

_______________                                                          _______________

מדינת ישראל                                                                               הסתדרות המורים

 

 

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
30/08/2019
על פי ההסכם בין הסתדרות המורים למשרד האוצר יופחת ...
8
29/08/2019
תודה לאלפים שהגיעו מכל רחבי הארץ. תודה לאלפים ...
8
27/08/2019

זוהי שעת מבחן !

יפה בן דויד, ...
8
21/08/2019
משרד החינוך נענה לדרישותינו
8
20/08/2019
הפגישה התקיימה בלשכת השר בתל אביב, בארבע עיניים ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד