חדשות ומידע לגננת

חדשות ומידע לגננת

הוראות קבע לגננות
פותחים גן - לקט לגננת המתחילה 2017

לקט נהלים לגננת 

מספר הילדים בכיתות גן
הנחיות למקרה של היעדרות סייעת 

הנחיות למקרה של שביתת סייעות  

 מדג"נט מערכת דיווח לגננות 
התמודדות עם התנהגויות חריגות  בגן הילדים /העברה והשעייה - חוזר מנכ"ל 

 

 

     

 

 

 

התנהלות בגן בו תלמיד החולה באפילפסיה

התנהלות בגן בו תלמיד החולה באפילפסיה

27/12/2017
ימי חשיפה בגני הילדים - מכתב לנציגי עיריית חיפה

ימי חשיפה בגני הילדים - מכתב לנציגי עיריית חיפה

הסתדרות המורים מבקשת להפנות את תשומת לבכן לכך שבקשת עיריית חיפה לפתוח את הגנים ע"י הצוותים החינוכיים בפני הורים, עומדת בניגוד מוחלט להוראת משרד החינוך, (ראה מכתב גב' סימה חדד-מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי משה"ח) והוראת הסתדרות המורים.
אין מתפקידן של הגננות להציג את סביבת הגן והתפיסה החינוכית שלהן בפני ההורים לצרכי רישום.

20/12/2017
ימי חשיפה בגני הילדים -  מכתב לנציגי עיריית אשדוד

ימי חשיפה בגני הילדים - מכתב לנציגי עיריית אשדוד

הסתדרות המורים מבקשת להפנות את תשומת לבכן לכך שבקשת עיריית אשדוד לפתוח את הגנים ע"י הצוותים החינוכיים בפני הורים, עומדת בניגוד מוחלט להוראת משרד החינוך, (ראה מכתב גב' סימה חדד-מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי משה"ח) והוראת הסתדרות המורים.
אין מתפקידן של הגננות להציג את סביבת הגן והתפיסה החינוכית שלהן בפני ההורים לצרכי רישום.

20/12/2017
יום פתוח בגני הילדים - הודעת עיריית רמת גן

יום פתוח בגני הילדים - הודעת עיריית רמת גן

בהמשך לעמדתנו הנחרצת כי אין לקיים ימי חשיפה בשעות הבוקר ועל פי הנחיות מחלקת הביטחון של משרד החינוך , כי אין לאפשר כניסת זרים לביקור בגני הילדים בשעות הבוקר הוציאה עיריית רמת גן הנחייה להורים המבקשים להירשם כי לא יתקיימו ימי חשיפה בגני הילדים. העירייה תקיים מספר כנסים להורים בהשתתפות אגף החינוך ונציגות משרד החינוךבשעות הערב ללא השתתפות גננות .
19/12/2017
מילוי מקום לגננות

מילוי מקום לגננות

בעקבות פנייתה של מזכ"לית הסתדרות המורים, גב' יפה בן בויד למנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב, בנושא מילוי מקום לגננות .התקבלה הבהרה של גב' סימה חדד מנהלת האגף לחינוך לחינוך קדם יסודי.
"אין חולק כי האחריות על מילוי מקום לגננת מוטלת על המעסיק, קרי משרד החינוך".
"משרד החינוך שוקד בימים אלו על כתיבת מכרז למאגר ממלאי מקום על מנת לתת מענה משופר לנושא."
מצ"ב המכתב המלא.
29/11/2017
ימי חשיפה להורים בגני הילדים

ימי חשיפה להורים בגני הילדים

הנחיות הגב' סימה חדד, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי.
לא יתאפשר קיום של ימי חשיפה בשעות הבוקר
אין לחייב את הגננות להשתתף במפגש
28/11/2017
צחצוח שיניים בגני הילדים

צחצוח שיניים בגני הילדים

מכתבה של מזכ"לית הסתדרות המורים , יפה בן דויד למנכ"ל משרד החינוך :
"הסתדרות המורים מתנגדת בתוקף לכל מוערבות של גננות בצחצוח שיני הילדים במהלך יום הלימודים והוציאה הוראה חד משמעית לגננות שלא לבצע הנחיה זו.
30/10/2017
מילוי מקום לגננות  - שמים סוף להתנהלות הלקויה

מילוי מקום לגננות - שמים סוף להתנהלות הלקויה

הבוקר הוצאתי מכתב דחוף לשמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך בדבר סוגיות מילויי מקום לגננות והבהרתי כי אין זה תפקיד הגננות עצמן למצוא פתרון כאשר הן נדרשות להיעדר.
ההתנהלות הלקויה ובה מפקחות מהלכות אימים עד שהגננות חוששת להיעדר ואף נאלצות להגיע לעיתים במצבים בריאותיים קשים תיפסק ברגע זה. לא אפשר פגיעה מסוג זה בציבור הגננות שלנו ולא אנוח עד שנשים קץ לתופעה חומרה זו.
יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים
16/10/2017
גננות מחויבות בהגשת תוכנית שנתית בלבד

גננות מחויבות בהגשת תוכנית שנתית בלבד

פנייתה של מזכ"לית הסתדרות המורים , יפה בן דויד לגב' סימה חדד , מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.
להורות למפקחות על יישום החלטה בה הגננות מחויבות להגשת תוכנית שנתית בלבד.
בהמשך לפנייה פורסמה הבהרה בנושא על ידי משה"ח:
http://www.itu.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/program.pdf
26/09/2017
התערבות עיריית תל-אביב בעבודת הגננות

התערבות עיריית תל-אביב בעבודת הגננות

כידוע לך, גננות גני הילדים הן עובדות משרד החינוך אשר יום עבודתן הינו בין השעות 07:55-14:00.
הובא לידיעתי כי נציגי "יובל חינוך", דורשים מהגננות להישאר מעבר לשעת סיום עבודתן וזאת עד להגעתה של גננת המועדונית אשר מגיעה בשעה 14:10 לערך.
אבקש את התערבותך על מנת לוודא שגננות המועדוניות תגענה לגן לא יאוחר מהשעה 13:45.
גננות משרד החינוך לא תישארנה בשום מקרה בגן מעבר לשעה 14:00.
11/09/2017
גביית כספים - עיריית תל-אביב

גביית כספים - עיריית תל-אביב

גם השנה היות ולא סוכם אחרת - גביית כספי ההורים תעשה בידי גופים מטעם העירייה
30/08/2017
תנאי עבודה - סייעות לגננות

תנאי עבודה - סייעות לגננות

מתוך אוגדן : "תנאי שירות - מרכז השלטון המקומי"
22/08/2017
ימי הערכות לגננות  לקראת שנת הלימודים תשע"ח

ימי הערכות לגננות לקראת שנת הלימודים תשע"ח

לידיעתכם , המחלקה לגננות בהסתדרות המורים מאפשרת קיום יום הערכות אחד בלבד – 6 שעות – שיערך בשבוע האחרון של חודש אוגוסט החל מ – 27/8

10/07/2017

הודעה לגננות אילת - הבהרה בכל האמור לייצוגכן

כאן המקום להדגיש, שהנציגה היחידה בעלת המנדט בעירכם הינה חיננית יצחקי מטעם סיעת ג"נ.
על מנת שנוכל לתת לכם את הטיפול הטוב ביותר בכל מענה או בעיה יש לפנות אך ורק אליה.
28/06/2017
"שכחת ילדים ברכב" הבהרות סימה חדד - מנהל האגף לחינוך קדם יסודי

"שכחת ילדים ברכב" הבהרות סימה חדד - מנהל האגף לחינוך קדם יסודי

הבהרות מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך לאור מכתבה של מזכ"לית הסתדרות המורים בנושא "שכחת ילדים ברכב".
"אני מבקשת להבהיר כי אנו רואים בהורים אחראים לילדיהם ואין הכוונה להטיל אחריות כל שהיא על ציבור הגננות או לחייב אותן לדרישה זו."
13/06/2017
הצעת חוק התקנת מצלמות בגני ילדים (פ/4025/20) -  התנגדות מטעם הסתדרות המורים

הצעת חוק התקנת מצלמות בגני ילדים (פ/4025/20) - התנגדות מטעם הסתדרות המורים

הסתדרות המורים, המייצגת את עובדות ועובדי ההוראה במשרד החינוך מתכבדת להביע את עמדתה, כדלקמן >>>
4/06/2017
פנייה לגננות מיום 16.5.17 בנושא "שכחת ילדים ברכב"

פנייה לגננות מיום 16.5.17 בנושא "שכחת ילדים ברכב"

מכתבה של יפה בן דויד ,מזכ"לית הסתדרות המורים לסימה חדד , מנהלת הארך לחינוך קדם יסודי.
אנו מתנגדים להנחייתך המהווה שינוי חד צדדי באשר להבנות שהתגבשו בעבר עם הסתדרות המורים.
לא ניתן יד לחשיפת הגננות לאחריות פלילית ו/או נזיקית.
29/05/2017
מרתון ירושלים

מרתון ירושלים

ביום שישי 17/3/17 מתקיים מרתון ירושלים.
יום הלימודים מתקיים כרגיל בגני הילדים.
הגן יפתח בתנאי שהגננת והסייעת תגענה לגן.
הגן לא יפתח עם הורים!!!
במידה והסייעת לא תגיע הגננת תשהה בגן ללא ילדים.
16/03/2017
חגיגות פורים בגני הילדים

חגיגות פורים בגני הילדים

להלן הבהרות לחגיגות פורים בגנים, סיום יום הלימודים ביום בו ילדי הגן מתחפשים, יסתיים בשעה 12:00 בהתאם לחוזר מנ"כל
26/02/2017
מרתון תל אביב

מרתון תל אביב

ביום שישי 24/2/17 מתקיים מרתון ת"א.
יום הלימודים מתקיים כרגיל בגני הילדים.
הגן יפתח בתנאי שהגננת והסייעת תגענה לגן.
הגן לא יפתח עם הורים!!!
במידה והסייעת לא תגיע הגננת תשהה בגן ללא ילדים.
19/02/2017
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
30/07/2020
"אם הליקויים לא יתוקנו, לא נפתח את שנת ...
8
29/07/2020
היום התפרסמה התכנית, שנת הלימודים תשפ"א, ...
8
27/07/2020
מגוון מרתונים לצוות עובדי הוראה
8
19/07/2020
אנו כואבים את מותה של הגננת היקרה, שלווה זלפריינד ...
8
17/07/2020
שלווה הייתה גננת מוערכת בגני הדר, פתח תקווה, ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד