מנוע חיפוש

כיצד לחפש
הפורום
ממשיכים באמונה

תאריך הזנה: 08/03/2007
תאריך עדכון/בדיקה: 16/03/2007

תקציר: אירועי ההתנתקות גרמו לסערת רוחות בקרב רוב הציבור הדתי לאומי. עקבותיה של הסערה עדיין ניכרים בקרב ציבור זה והיא מעלה לדיון מחודש סוגיות אידיאולוגיות הקשורות לדרכה של הציונות הדתית. ייתכן שאירועים אלו הביאו חלק מבני הנוער לתובנות ולמסקנות לגבי המדינה והעם בישראל שלא רצינו שיגיעו דווקא אליהן, ולחלופין, ייתכן שניתן על סמך אותן עובדות להגיע למסקנות אחרות. לפיכך נראה חשוב מאוד ליצור שיח עם בני הנוער ולעורר אותם לדבר על תחושותיהם בעקבות אירועי עמונה וההתנתקות שקדמה לה ולשקף להם את האפשרויות השונות לתגובה לאירועים אלו, על "המחירים והרווחים" הנגזרים מכל אפשרות.

מחבר: נעה גרומן, מיכל דה-האן, אורית חרמון, עדנה טיקטין, עמליה לואין, הרב נתן צולמן, שרה שיבר
גוף/מוסד: משרד החינוך - מנהל חברה ונוער (האתר הרשמי)

תחומים: היסטוריה, אזרחות, יהדות ומורשת, חינוך חברתי
קבוצת גיל: חט"ב ועליונה
סוג חומר: דיון
פורמט: וורדמלות מפתח בשימוש בפריט:
  • מחאה
  • התנתקות
  • גוש קטיף
  • אחדות ישראל
  • הבעה ומודעות לרגשות
  • רגשות
  • אלימות
  • מדינת ישראל