מנוע חיפוש

כיצד לחפש
הפורום
האומנם שם במרחקים עולם יפה ונאה?

תאריך הזנה: 17/07/2013

תקציר:
מטרות הפעילות לאפשר למשתתפים להעלות קשיים הנובעים מפיתויים תרבותיים שאינם עולים בקנה אחד עם דרך חייו של יהודי שומר מצוות, לחזק את ההבנה כי לעתים יש מתח בין שמירה על מצוות ואורח חיים דתי ובין תרבות ובילויים מקובלים אצל מי שאינו מחוייב לאורח חיים דתי, להציג מגוון אפשרויות תרבות, בילוי ויצירה ההולמות את עולמו של אדם מאמין ושומר מצוות ולעודד ליצור תרבות יהודית ההולמת אורח חיים דתי ויונקת ממנו.

גוף/מוסד: משרד החינוך - מנהל חברה ונוער (האתר הרשמי)
שם בי''ס / פרויקט: משרד החינוך

תחומים: יהדות ומורשת, חינוך חברתי
קבוצת גיל: חט"ב ועליונה
סוג חומר: דיון
פורמט: וורדמלות מפתח בשימוש בפריט:
  • יהודית תורנית
  • פיתויים תרבותיים
  • תורת הפנאי
  • קשיים