בחירות 2017

בחירות 2017

כל העידכונים והשינויים יופיעו באתר. בעלי זכות הבחירה מתבקשים להתעדכן 

סדרי הבחירות המשלימות

סדרי הבחירות המשלימות

22/05/2017
נוהל סיכום תוצאות הבחירות כולל הבחירות המשלימות

נוהל סיכום תוצאות הבחירות כולל הבחירות המשלימות

22/05/2017

הודעת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לתקשורת

הודעה לתקשורת
לצערי, מאד עלוב ומביך שמערכת הבחירות של הסתדרות המורים מלווה באלימות ובהפצת שקרים של ממש, לרבות הכפשות אישיות וזדוניות עלי אישית.
אציין שכבר בעבר כיהנתי כיושב ראש ועדת בחירות בארגונים שונים כמו ארגון נכי צהל (3 פעמים), בקואו"פ ובשתי המפלגות הגדולות. מעולם לא נשמעה כלפיי כל טענה או הוטל בי רבב כלשהו. לצערי במערכת הבחירות הזו, אין כל גבולות להשמעת טענות הזויות ושקריות ללא שמץ של אמת. על חלק מהטענות השקריות באה בפניי התנצלות.
אדגיש שכל תלונה שהובאה בזמן אמת, טופלה על ידי ועדת הבחירות ועל ידי ככל שניתן היה.
בכל מעמד ספירת הקולות נכחו נציגי הסיעות השונות ובנוסף היה פיקוח של חברי ועדת הבחירות לרבות שלי עצמי.
הספירה התנהלה באופן תקין ומסודר ולא הובאה בפנינו כל תקלה.
מסתמנת מגמה של ניצול התקשורת לשם הבאת טענות ויצירת אווירה כאילו שהבחירות לא היו תקינות. במהלך הבחירות אירעו תקלות שונות שאין בינן לבין הטענות שמופרכות בתקשורת ולא כלום. ככל שניתן היה תוקנו התקלות, שהובאו לידיעתנו עוד במהלך הבחירות. יחד עם זאת, אני מאשר שהיו תקלות שלא ניתן היה להתגבר עליהן במהלך יום הבחירות בכך שקלפיות אחדות לא הגיעו לייעדן. מסיבה זו כונסה ישיבה של ועדת הבחירות, שבה נכחו גם ראשי הסיעות המרכזיות. בישיבה זו הוחלט, פה אחד, לקיים הצבעה משלימה.
ועדת הבחירות פועלת, ככל שניתן, על אף קשיים שהיא נתקלת בהם, להצליח לקיים בחירות תקינות והוגנות. בהתאם הופצה כבר לציבור הבוחרים הודעה באתר הסתדרות המורים על קיום הבחירות המשלימות, שנקבעו לתאריך 25.5.2017. כמו כן, נקבעה ישיבה עם הגורמים הרלבנטיים בכדי להיערך כראוי לביצוע הבחירות המשלימות באופן הוגן ותקין.

יעקב שמעוני, שופט בדימוס
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
21/05/2017

הודעה של יושב ראש וועדת הבחירות לוועידה הל"ג של הסתדרות המורים וועדי הסניפים.

פניות ותלונות שהתקבלו במהלך יום הבחירות טופלו באופן שוטף כדי לאפשר את קיום הבחירות בצורה תקינה.
לצערנו, במערכת בחירות זו, נתקלנו בהפרכת טענות ושמועות בעלמא, חסרות כל אחיזה במציאות, שאף מתארות מצב הפוך מן המציאות, שאינה יכולה להיות במחלוקת. לגבי אחדות מהן כבר התקבלה התנצלות על פרסומן.
יחד עם זאת, אני מאשר שהיו תקלות שלא ניתן היה להתגבר עליהן במהלך יום הבחירות בטיפול השוטף. התקלות אינן קשורות לסיעה זו או אחרת אלא לחברה שנשכרה לניהול יום הבחירות .
בהתאם, התקבלה החלטה בוועדת הבחירות בהסכמה, בהשתתפות חברי הוועדה ואחדים מראשי הסיעות, על קיום בחירות משלימות במקומות שלא ניתן היה לתקן את התקלה ביום הבחירות.
וועדת הבחירות פועלת, ככל שניתן, על אף קשיים שהיא נתקלת בהם, להצליח לקיים בחירות תקינות והוגנות. בהתאם הופצה כבר לציבור הבוחרים הודעה על קיום הבחירות המשלימות, שנקבעו לתאריך 25.5.2017. כמו כן, נקבעה ישיבה עם הגורמים הרלוונטיים בכדי להיערך כראוי לביצוע הבחירות המשלימות באופן ראוי, הוגן ותקין.

בכבוד רב,
יעקב שמעוני, שופט (בדימוס)
יושב ראש וועדת הבחירות של הסתדרות המורים
19/05/2017

יישום ההחלטה בדבר הבחירות המשלימות

רשאים להשתתף בבחירות המשלימות בעלי זכות בחירה, שהקלפי הניידת שבה היו אמורים להצביע לא הגיעה אליהם ובלבד שלא הייתה קלפי נייחת באזור הסניף של הסתדרות המורים במרחק של עד 20 ק"מ ממסלול הקלפי הניידת.
רשאים להצביע במסגרת הבחירות המשלימות בעלי זכות הבחירה הרשומים בספר הבוחרים של הקלפי הניידת והם בלבד.
הקלפיות יוצבו במקומות קבועים ולא ינועו ממקום למקום.
מיקומן ושעות הפעילות של הקלפיות בבחירות המשלימות יפורסמו בהקדם.
18 מאי 2017
יעקב שמעוני, שופט (בדימוס)
יו"ר וועדת הבחירות המרכזית

18/05/2017

הסתדרות המורים - וועדת הבחירות המרכזית -הודעה

הודעה:
בישיבת בית הדין של הסתדרות המורים בישראל בתאריך ה-17.5.2017, הצהיר סגן יושב ראש הוועדה, עו"ד איתן הברמן, כי לא נעשה סיכום של כלל הפרוטוקולים של ספירת הקולות, ניתנה הוראה שלא לבצע את הסיכום האמור, אלא להכניס את כל הפרוטוקולים למעטפה חתומה שתופקד בידה ותופקד למשמרת בכספת מתאימה עד סיום הבחירות המשלימות.
ניתנת בזאת הודעה כי המפורט לעיל בוצע.
לאור האמור, תוצאת הספירה אינה מצויה בידיעתו של איש.

18 מאי 2017
איתן הברמן, עו"ד
בכהונתו כמ"מ וסגן יו"ר וועדת הבחירות המרכזית
18/05/2017

הודעה מטעם יושב ראש וועדת הבחירות

לצערי פורסמה הודעה כוזבת על ידי יו"ר סיעת נחל שלפיה סיעת אמ"י התנגדה לפרסום התוצאות ובהתאם ניתנה החלטת יו"ר הוועדה.
פרסום זה כאמור הוא שקרי ובישיבה היום של וועדת הבחירות שהתכנסה בשעה 19:30 הודיעה סיעת אמ"י שמצידה אין כל התנגדות לפרסום התוצאות עם השלמת הספירה היום. עמדת אמ"י נמסרה במסגרת ישיבת וועדת הבחירות שבה נכחו נציגי נחל לרבות יושבת ראש סיעת נח"ל.
אין צורך להכביר במילים את עזות הפנים שבפרסום הודעה כוזבת שכזו.

בכבוד רב,
יעקב שמעוני (שופט בדימוס)
יו"ר וועדת הבחירות של הסתדרות המורים
מיום 16.5.2017
16/05/2017

הודעה מטעם יושב ראש וועדת הבחירות של הסתדרות המורים

בתאריך כ"ט באייר התשע"ז, 25.5.2017, יתקיים יום בחירות משלים כדי לאפשר לבעלי זכות בחירה שלא יכלו לממש את זכותם להצביע מתוך שהקלפיות שנועדו להצבעתם לא הגיעו ליעדן.
לאור זאת, תוצאות הבחירות יפורסמו עם השלמת ההצבעה.
בנוסף לנתונים שנמסרו על ידי החברה על קלפיות שלא הגיעו ליעדן, ניתן להציג בפני הוועדה עד למחר, בתאריך 17.5.2017, בשעה 20:00, קלפיות בהן מוצדקת הצבעה משלימה. נא לשלוח למזכירת הוועדה, עו"ד מישל נגר, בכתובת דוא"ל michele@cbalaw.co.il.
פרטים משלימים בקשר לקיום יום הבחירות המשלים, בתאריך 25.5.2017, יפורסמו באתר הסתדרות המורים ככל המוקדם.

היום 16.5.2017

בכבוד רב,
יעקב שמעוני, שופט (בדימוס)
יו"ר וועדת הבחירות של הסתדרות המורים
16/05/2017
לתשומת ליבכם,  הקלפיות הנייחות הבאות הוארכו עד השעה 20:00:

לתשומת ליבכם, הקלפיות הנייחות הבאות הוארכו עד השעה 20:00:

באר שבע - הרצל 97
קרית ארבע
ירושלים - היכל שלמה, נרקיס 11, הדולב, מכללת אפרתה, מכללת דוד ילין, מכללת ליפשיץ, ורחוב הדרור מבשרת.
רחובות - מרכז תקוותנו
אשקלון - בית המורה וחווה החקלאית
16/05/2017
ספר הבוחרים לוועידה הל"ג

ספר הבוחרים לוועידה הל"ג

1/03/2017
הנחיות ליום הבחירות

הנחיות ליום הבחירות

10/05/2017
נהלים לחישוב תוצאות הבחירות

נהלים לחישוב תוצאות הבחירות

15/05/2017
קלפיות נייחות

קלפיות נייחות

14/05/2017
קלפיות ניידות - מידע למשקיפים על מקום הצבעה ראשון במסלולים

קלפיות ניידות - מידע למשקיפים על מקום הצבעה ראשון במסלולים

15/05/2017
מידע למשקיפים: קלפיות ניידות שאינן מתחילות בשעה 7:45.

מידע למשקיפים: קלפיות ניידות שאינן מתחילות בשעה 7:45.

15/05/2017
מסלולי קלפיות ניידות

מסלולי קלפיות ניידות

15/05/2017
רשימות סופיות לוועידה ולוועדי הסניפים לבחירות 2017

רשימות סופיות לוועידה ולוועדי הסניפים לבחירות 2017

רשימות סופיות לוועידה ולוועדי הסניפים לבחירות 2017, לשיטת יו"ר ועדת הבחירות וסגנו. תאריך פרסום: 1.5.2017
1/05/2017

הודעה לבוחרים משופט וועדת הבחירות על מקום מועמדותה של הגב' רחל בר מעוז, מיום 15.5.2017

לתשומת הלב של ציבור הבוחרים – ראו החלטת שופט וועדת הבחירות בנוגע למועמדת רחל בר מעוז מטעם סיעת נחל. ההחלטה מחדדת כי הגב' בר מעוז אינה מתמודדת לוועד סניף קריית שמונה אלא לוועד סניף צפת
15/05/2017
ועדת הבחירות המרכזית - פרוטוקולים

ועדת הבחירות המרכזית - פרוטוקולים

23/03/2017
הסכמי עודפים

הסכמי עודפים

23/03/2017
  1. לעמוד הבא
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
21/05/2017
לתקשורת
8
20/05/2017
יפה בן דויד, מזכ"לית: ״הסתדרות המורים תאבק ...
8
17/05/2017
לא יהיה זה ראוי ואין כל מקום להיגרר ולהתעמת ...
8
16/05/2017
יו"ר ועדת הבחירות להסתדרות המורים, השופט ...
8
15/05/2017
מובאות בזה עיקר ההנחיות ליום הבחירות
כל המידע ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד