בחירות 2017

בחירות 2017

כל העידכונים והשינויים יופיעו באתר. בעלי זכות הבחירה מתבקשים להתעדכן 

הזמנות לכינוסי ועדי הסניפים

הזמנות לכינוסי ועדי הסניפים

15/06/2017
קובץ הקלדת הקולות שסומנו בכל פרוטוקול ספירה, מסודר לפי סניף

קובץ הקלדת הקולות שסומנו בכל פרוטוקול ספירה, מסודר לפי סניף

העתק פרוטוקול ספירה ספציפי יימסר על פי הבקשה, לאחר השחרת פרטי הזיהוי של הסופר.
12/06/2017

תיקון טעות בחלוקת המנדטים בסניף טבריה

נפלה טעות בחישוב תוצאות הבחירות לוועד הסניף בטבריה: חולקו מנדטים לסיעת מ"ה למרות שהיא לא הגישה רשימה לאותו וועד סניף.
לפיכך משתנית תוצאת הבחירות לגבי הסניף כך >>>
4/06/2017

תוצאת ההגרלה לחלוקת מנדט לוועד סניף ראשון לציון

בהגרלה שהתקיימה ביום 1.6.2017 על ידי מזכירת וועדת הבחירות בנוכחות נציגי סיעת נחל וסיעת אמי, סיעת אמי זכתה במנדט נוסף בסניף ראשון לציון. כתוצאה, לסיעת אמי 9 מנדטים ולסיעת נחל 8 מנדטים בסניף.
1/06/2017

הודעה בדבר טעות בחלוקת המנדטים בסניף ראשון לציון

נפלה טעות בחישוב מספר חברי וועד הסניף בראשון לציון המגיעים לכל רשימה. בשל הטעות קיבלה רשימת נחל מנדט נוסף מכוח העודפים שיוחסו לה, למרות שהיה שוויון בעודפים בין רשימת נחל לרשימת אמי בסניף.

לפי הוראת סעיף 34.6 לתקנון הבחירות, במקרה של שוויון בעודפים יש לקיים הגרלה. על פי הוראת יו"ר ועדת הבחירות, ההגרלה תיערך ביום חמישי הקרוב (1.6.2017) בשעה 15:00 על ידי מזכירת הוועדה במשרדה בבני ברק.

נציגים מרשימות אמי ונחל בסניף ראשון לציון מוזמנים להשקיף על ההגרלה (נציג אחד מכל סיעה). המשקיפים על ההגרלה מתבקשים להודיע למזכירת הוועדה על בואם ועל פרטי הקשר איתם (michele@cbalaw.co.il). אם לא יגיעו המשקיפים האמורים – תיערך ההגרלה בהיעדרם.
30/05/2017
התוצאות של הבחירות לוועידה ולוועדי הסניפים 2017

התוצאות של הבחירות לוועידה ולוועדי הסניפים 2017

תשומת הלב מופנית לכך שהמועד להגשת כתב ערעור הוא 48 שעות מעת פרסום התוצאות שלעיל.

ראוי להזכיר לכולם, כי המידע מתוך מאגר הנתונים, שנמסר לסיעות ולרשימות לצורך הבחירות
(קובץ בעלי זכות הבחירה) נמסר לשימוש לצרכי הבחירות בלבד ויש להשמידו כפי שנקבע בכתב ההתחייבות שהיה תנאי לקבלתו.

28/05/2017
סדרי הבחירות המשלימות

סדרי הבחירות המשלימות

לתשומת לב הבוחרים>>>
נוסף אתר הצבעה בכפר קרע
בטרם הגעתכם נא וודאו את מקום הצבעתכם על פי הרשימות המתפרסמות כאן .
25/05/2017
נוהל סיכום תוצאות הבחירות כולל הבחירות המשלימות

נוהל סיכום תוצאות הבחירות כולל הבחירות המשלימות

22/05/2017

הודעה של יושב ראש וועדת הבחירות לוועידה הל"ג של הסתדרות המורים וועדי הסניפים.

פניות ותלונות שהתקבלו במהלך יום הבחירות טופלו באופן שוטף כדי לאפשר את קיום הבחירות בצורה תקינה.
לצערנו, במערכת בחירות זו, נתקלנו בהפרכת טענות ושמועות בעלמא, חסרות כל אחיזה במציאות, שאף מתארות מצב הפוך מן המציאות, שאינה יכולה להיות במחלוקת. לגבי אחדות מהן כבר התקבלה התנצלות על פרסומן.
יחד עם זאת, אני מאשר שהיו תקלות שלא ניתן היה להתגבר עליהן במהלך יום הבחירות בטיפול השוטף. התקלות אינן קשורות לסיעה זו או אחרת אלא לחברה שנשכרה לניהול יום הבחירות .
בהתאם, התקבלה החלטה בוועדת הבחירות בהסכמה, בהשתתפות חברי הוועדה ואחדים מראשי הסיעות, על קיום בחירות משלימות במקומות שלא ניתן היה לתקן את התקלה ביום הבחירות.
וועדת הבחירות פועלת, ככל שניתן, על אף קשיים שהיא נתקלת בהם, להצליח לקיים בחירות תקינות והוגנות. בהתאם הופצה כבר לציבור הבוחרים הודעה על קיום הבחירות המשלימות, שנקבעו לתאריך 25.5.2017. כמו כן, נקבעה ישיבה עם הגורמים הרלוונטיים בכדי להיערך כראוי לביצוע הבחירות המשלימות באופן ראוי, הוגן ותקין.

בכבוד רב,
יעקב שמעוני, שופט (בדימוס)
יושב ראש וועדת הבחירות של הסתדרות המורים
19/05/2017

יישום ההחלטה בדבר הבחירות המשלימות

רשאים להשתתף בבחירות המשלימות בעלי זכות בחירה, שהקלפי הניידת שבה היו אמורים להצביע לא הגיעה אליהם ובלבד שלא הייתה קלפי נייחת באזור הסניף של הסתדרות המורים במרחק של עד 20 ק"מ ממסלול הקלפי הניידת.
רשאים להצביע במסגרת הבחירות המשלימות בעלי זכות הבחירה הרשומים בספר הבוחרים של הקלפי הניידת והם בלבד.
הקלפיות יוצבו במקומות קבועים ולא ינועו ממקום למקום.
מיקומן ושעות הפעילות של הקלפיות בבחירות המשלימות יפורסמו בהקדם.
18 מאי 2017
יעקב שמעוני, שופט (בדימוס)
יו"ר וועדת הבחירות המרכזית

18/05/2017

הסתדרות המורים - וועדת הבחירות המרכזית -הודעה

הודעה:
בישיבת בית הדין של הסתדרות המורים בישראל בתאריך ה-17.5.2017, הצהיר סגן יושב ראש הוועדה, עו"ד איתן הברמן, כי לא נעשה סיכום של כלל הפרוטוקולים של ספירת הקולות, ניתנה הוראה שלא לבצע את הסיכום האמור, אלא להכניס את כל הפרוטוקולים למעטפה חתומה שתופקד בידה ותופקד למשמרת בכספת מתאימה עד סיום הבחירות המשלימות.
ניתנת בזאת הודעה כי המפורט לעיל בוצע.
לאור האמור, תוצאת הספירה אינה מצויה בידיעתו של איש.

18 מאי 2017
איתן הברמן, עו"ד
בכהונתו כמ"מ וסגן יו"ר וועדת הבחירות המרכזית
18/05/2017

הודעה מטעם יושב ראש וועדת הבחירות

לצערי פורסמה הודעה כוזבת על ידי יו"ר סיעת נחל שלפיה סיעת אמ"י התנגדה לפרסום התוצאות ובהתאם ניתנה החלטת יו"ר הוועדה.
פרסום זה כאמור הוא שקרי ובישיבה היום של וועדת הבחירות שהתכנסה בשעה 19:30 הודיעה סיעת אמ"י שמצידה אין כל התנגדות לפרסום התוצאות עם השלמת הספירה היום. עמדת אמ"י נמסרה במסגרת ישיבת וועדת הבחירות שבה נכחו נציגי נחל לרבות יושבת ראש סיעת נח"ל.
אין צורך להכביר במילים את עזות הפנים שבפרסום הודעה כוזבת שכזו.

בכבוד רב,
יעקב שמעוני (שופט בדימוס)
יו"ר וועדת הבחירות של הסתדרות המורים
מיום 16.5.2017
16/05/2017

הודעה מטעם יושב ראש וועדת הבחירות של הסתדרות המורים

בתאריך כ"ט באייר התשע"ז, 25.5.2017, יתקיים יום בחירות משלים כדי לאפשר לבעלי זכות בחירה שלא יכלו לממש את זכותם להצביע מתוך שהקלפיות שנועדו להצבעתם לא הגיעו ליעדן.
לאור זאת, תוצאות הבחירות יפורסמו עם השלמת ההצבעה.
בנוסף לנתונים שנמסרו על ידי החברה על קלפיות שלא הגיעו ליעדן, ניתן להציג בפני הוועדה עד למחר, בתאריך 17.5.2017, בשעה 20:00, קלפיות בהן מוצדקת הצבעה משלימה. נא לשלוח למזכירת הוועדה, עו"ד מישל נגר, בכתובת דוא"ל michele@cbalaw.co.il.
פרטים משלימים בקשר לקיום יום הבחירות המשלים, בתאריך 25.5.2017, יפורסמו באתר הסתדרות המורים ככל המוקדם.

היום 16.5.2017

בכבוד רב,
יעקב שמעוני, שופט (בדימוס)
יו"ר וועדת הבחירות של הסתדרות המורים
16/05/2017
לתשומת ליבכם,  הקלפיות הנייחות הבאות הוארכו עד השעה 20:00:

לתשומת ליבכם, הקלפיות הנייחות הבאות הוארכו עד השעה 20:00:

באר שבע - הרצל 97
קרית ארבע
ירושלים - היכל שלמה, נרקיס 11, הדולב, מכללת אפרתה, מכללת דוד ילין, מכללת ליפשיץ, ורחוב הדרור מבשרת.
רחובות - מרכז תקוותנו
אשקלון - בית המורה וחווה החקלאית
16/05/2017
ספר הבוחרים לוועידה הל"ג

ספר הבוחרים לוועידה הל"ג

1/03/2017

הודעה בעניין פגיעה בחשאיות הבחירות

הובאה לידיעתנו הודעה מטעם סיעת נחל בראשות גילה קליין, שהתפרסמה לציבור המורים לפני כשעתיים. בהודעה מתבקשים עובדי הוראה להעיד על הצבעתם בבחירות.

על פי חוקת הסתדרות המורים הבחירות הן חשאיות. הבקשה מציבור המורים לחשוף את הצבעתם עומדת בסתירה לערכי הדמוקרטיה ולחשאיות הבחירות.

אנו מבקשים כי ציבור המורים יימנע מלשתף פעולה עם המהלך המתואר ויימנע מלחשוף את הצבעתו בבחירות.

בכבוד רב,

איתן הברמן, עו"ד
סגן ומ"מ יו"ר וועדת הבחירות המרכזית
תאריך: 23.5.2017, בשעה 22:00
23/05/2017

הודעת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לתקשורת

הודעה לתקשורת
לצערי, מאד עלוב ומביך שמערכת הבחירות של הסתדרות המורים מלווה באלימות ובהפצת שקרים של ממש, לרבות הכפשות אישיות וזדוניות עלי אישית.
אציין שכבר בעבר כיהנתי כיושב ראש ועדת בחירות בארגונים שונים כמו ארגון נכי צהל (3 פעמים), בקואו"פ ובשתי המפלגות הגדולות. מעולם לא נשמעה כלפיי כל טענה או הוטל בי רבב כלשהו. לצערי במערכת הבחירות הזו, אין כל גבולות להשמעת טענות הזויות ושקריות ללא שמץ של אמת. על חלק מהטענות השקריות באה בפניי התנצלות.
אדגיש שכל תלונה שהובאה בזמן אמת, טופלה על ידי ועדת הבחירות ועל ידי ככל שניתן היה.
בכל מעמד ספירת הקולות נכחו נציגי הסיעות השונות ובנוסף היה פיקוח של חברי ועדת הבחירות לרבות שלי עצמי.
הספירה התנהלה באופן תקין ומסודר ולא הובאה בפנינו כל תקלה.
מסתמנת מגמה של ניצול התקשורת לשם הבאת טענות ויצירת אווירה כאילו שהבחירות לא היו תקינות. במהלך הבחירות אירעו תקלות שונות שאין בינן לבין הטענות שמופרכות בתקשורת ולא כלום. ככל שניתן היה תוקנו התקלות, שהובאו לידיעתנו עוד במהלך הבחירות. יחד עם זאת, אני מאשר שהיו תקלות שלא ניתן היה להתגבר עליהן במהלך יום הבחירות בכך שקלפיות אחדות לא הגיעו לייעדן. מסיבה זו כונסה ישיבה של ועדת הבחירות, שבה נכחו גם ראשי הסיעות המרכזיות. בישיבה זו הוחלט, פה אחד, לקיים הצבעה משלימה.
ועדת הבחירות פועלת, ככל שניתן, על אף קשיים שהיא נתקלת בהם, להצליח לקיים בחירות תקינות והוגנות. בהתאם הופצה כבר לציבור הבוחרים הודעה באתר הסתדרות המורים על קיום הבחירות המשלימות, שנקבעו לתאריך 25.5.2017. כמו כן, נקבעה ישיבה עם הגורמים הרלבנטיים בכדי להיערך כראוי לביצוע הבחירות המשלימות באופן הוגן ותקין.

יעקב שמעוני, שופט בדימוס
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
21/05/2017
הנחיות ליום הבחירות

הנחיות ליום הבחירות

10/05/2017
נהלים לחישוב תוצאות הבחירות

נהלים לחישוב תוצאות הבחירות

15/05/2017
קלפיות נייחות

קלפיות נייחות

14/05/2017
  1. לעמוד הבא
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
21/06/2017
יפה בן דויד נבחרה היום בוועידת הסתדרות המורים ...
8
18/06/2017
הסגל האקדמי במכללות להכשרת מורים
8
15/06/2017
הודעות לחברי וועדי הסניפים
8
14/06/2017
לשעתיים מחאה על האלימות הגואה
8
13/06/2017
יפה בן דויד מזכ"לית הסתדרות המרים: ״מוטב היה ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד