בחירות 2017

בחירות 2017

ספר הבוחרים לוועידה הל"ג

ספר הבוחרים לוועידה הל"ג

1/03/2017
לוח זמנים מעודכן לבחירות בהסתדרות המורים 2017

לוח זמנים מעודכן לבחירות בהסתדרות המורים 2017

לתשומת ליבכם, הועלה לאתר לוח זמנים מעודכן לבחירות הסתדרות המורים 2017
עדכון 23.3.17
23/03/2017
תיקונים נקודתיים לרשימות

תיקונים נקודתיים לרשימות

קובץ זה מהווה תוספת לרשימות המופיעות באתר וכולל תיקונים נקודתיים לרשימות שהתבקשו ממזכירת הוועדה מאז פרסום הרשימות בפעם הקודמת. תכנו גובר על תכנם של הקבצים שהועלו בעבר (במקרה של פער). הרשימות השלמות יועלו לאחר סיום בחינתן לאור החלטות השופט בערעורים על פנקס הבוחרים. יודגש כי בקשות נוספות לשינוי הרשימות לא תתקבלנה.
7/04/2017
רשימות מועמדים

רשימות מועמדים

23/03/2017
הסכמי עודפים

הסכמי עודפים

23/03/2017
ועדת הבחירות המרכזית - פרוטוקולים

ועדת הבחירות המרכזית - פרוטוקולים

23/03/2017
החלטות בערעורים על פנקס הבוחרים

החלטות בערעורים על פנקס הבוחרים

6/04/2017
טפסים

טפסים

נוסח הצהרה של מועמד לוועידה
נוסח הצהרה של מועמד לוועד הסניף
החתמת תומכים
טופס ערעור על זכות הבחירה לוועידה הל"ג ולסניפים
טופס ערבון
הסכם עודפים וועידה
הסכם עודפים סניפים
2/03/2017
הודעות ועדת הבחירות המרכזית מיום 13.3.17

הודעות ועדת הבחירות המרכזית מיום 13.3.17

לאור פניות מצד מספר סיעות לגבי מועדי הגשת הרשימות הן לוועידה והן לוועדי הסניפים (לרבות חומרי המקור שיש לצרף לרשימות) תדון וועדת הבחירות במועדים האלה בישיבתה ביום ה-16 למרץ 2017.
עד אותו מועד רשאיות הרשימות להגיש את הרשימות למזכירת הוועדה.
***
לפי סעיף 16 לתקנון האגודה, על וועד הסניף היוצא לקבוע את מספר החברים שיהיו בוועד הסניף הנכנס (בין 11 ל-31 לחברים). בהתאם לכך, על יושבי ראש הסניפים להעביר לוועדת הבחירות את ההחלטה שהתקבלה לעניין מספר החברים בוועד הסניף הנכנס, בהקדם. החלטה זו כפופה לאישורה של וועדת הבחירות המרכזית.
הודעת ועדת הבחירות המרכזית מיום  9.3.17

הודעת ועדת הבחירות המרכזית מיום 9.3.17

•ב-16 למרץ בשעה 15:00 תתקיים ישיבת וועדת הבחירות המרכזית במשרדי הסתדרות המורים בתל אביב.

•ניתן להגיש טפסי הצהרה מקוריים של מועמדים לוועידה וועדי הסניפים בישיבת הוועדה ב-16 למרץ. סיעה שלא תוכל להגיש את טפסי ההצהרה המקוריים במועד זה תגיש אותם לוועדה, ככל המוקדם, במועד מאוחר יותר.

•יש להגיש הסכמי התקשרות כסיעות אחיות והסכמי עודפים למזכירת וועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מה-14 למרץ (המועד האחרון להגשת רשימות מועמדים) וזאת בהתאם לתקנון האגודה. הסכמים אלו יובאו לאישור הוועדה יחד עם הרשימות בישיבה הקרובה.

9/03/2017
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
23/04/2017
חג הנביא שועייב
8
21/04/2017
בעקבות פניית משרד החינוך אתמול למזכ״לית הסתדרות ...
8
22/03/2017
הקריה האדמית אונו מחזור לחברי הסתדרות המורים
8
22/03/2017
יושבת מחר לשעה במחאה
8
22/03/2017
הצלחנו לגייס קואליציה שתתמוך בהצעת חוק
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד